Zgromadzenie Ustawodawcze stanu Nowy Jork uchwaliło moratorium na szczelinowanie

photo. www.facebook.com/FrackAction

photo. www.facebook.com/FrackAction

W poniedziałek 16 maja Zgromadzenie Ustawodawcze Stanu Nowy Jork uchwaliło ogromną większością głosów moratorium na wydobycie ropy i gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

“Dotarły do nas informacje od tysięcy obywateli z całego stanu  na temat wielu problemów związanych ze szczelinowaniem hydraulicznym, i potrzebujemy czasu na   zajęcie się tymi wszystkimi, wywołującymi obawy kwestiami”,  powiedział Przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego Stanu Nowy Jork,  Sheldon Silver. “Nie musimy się śpieszyć. Złoża gazu naturalnego na terenie Marcellus Shale  nigdzie stąd nie uciekną”.

Zgromadzenie uchwaliło 3-letnie moratorium na wydawanie pozwoleń na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu łupkowego, aby umożliwić dalsze  badania nad wpływem  tego rodzaju działalności na środowisko, w tym potencjału  skażenia zasobów wody pitnej.  89 członków i członkiń Zgromadzenia głosowało za uchwaleniem moratorium, 34 było przeciwko.  W stanie Nowy Jork moratorium na szczelinowanie obowiązuje od 2008 roku, ostatnie, które wygasłoby w maju 2015 roku, uchwalono w 2013 roku.

Pełne wprowadzenie nowego moratorium zależy teraz od Senatu Stanu Nowy Jork,  i ostatecznie od  gubernatora Andrew Cuomo.

“Dziękujemy Zgromadzeniu za wysłuchanie ekspertów medycznych i uchwalenie ogromną przewagą głosów moratorium na szczelinowanie, w celu ochrony nowojorczyków przed  niszczycielskimi skutkami zdrowotnymi  i ekologicznymi  stosowania  tej technologii”, powiedział w oświadczeniu Alex Beauchamp z Food  & Water Watch i New Yorker’s Against Fracking”.   “Teraz apelujemy do gubernatora Cuomo i Senatu, aby przeciwstawili się  przemysłowi  naftowemu i gazowemu i stanęli  w obronie zdrowia obywateli naszego stanu, środowiska i długoterminowych korzyści ekonomicznych, odrzucając szczelinowanie hydrauliczne”.

W maju duża grupa lekarzy i  organizacji profesjonalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym  American Lung Association in New York,  napisała  list do gubernatora Cuomo uwydatniając negatywne skutki wydobycia rop i gazu łupkowego w sąsiednich stanach, takich jak Pensylwania i West Wirginia.

“Wydobycie ropy i gazu metodą szczelinowania hydraulicznego wiąże się z użyciem i/lub produkcją licznych toksycznych i niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę, o wielu z nich wiadomo lub podejrzewa się, że są rakotwórcze”, czytamy w liście.  “Wykazano również związek  wydobycia ropy i gazu metodą szczelinowania hydraulicznego z wieloma negatywnymi wpływami na środowisko, w tym negatywnym wpływem na jakość wody i powietrza, gleby i siedlisk  oraz sposób życia społeczności”.

Dr. Sheila Bushkin z organizacji Concerned Health Professionals of New Jork wyraziła ostrożną nadzieję,  że moratorium zostanie przedłużone poza maj przyszłego roku.

“Wyrażamy uznanie dla Zgromadzenia Ustawodawczego Stanu Nowy Jork za właściwą reakcję na rosnącą liczbę danych wskazujących na to, że szczelinowanie hydrauliczne zagraża zdrowiu publicznemu, i uchwalenie trzyletniego moratorium.”, powiedziała doktor Bushkin. “Dane z badań naukowych nie pozostawiają wątpliwości, że co najmniej trzyletnie moratorium jest jedyną odpowiedzialną decyzją, i Senat Stanu oraz gubernator powinni niezwłocznie uczynić to samo”.

 Jan Skoczylas na podstawie: ecowatch.com

zobacz także:

Lekarze apelują do prezydenta Obamy o wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących szczelinowania