Wysokie zanieczyszczenie powietrza w pobliżu odwiertów ropy i gazu z łupków

photo. Les Stone/Greenpeace

photo. Les Stone/Greenpeace

Badania przeprowadzone  przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Detleya Helmiga z Uniwersytetu Kolorado wykazały , że powietrze  w pobliżu odwiertów gazu łupkowego  i ropy łupkowej  w wiejskim stanie Utah jest  o wiele  bardziej  zanieczyszczone niebezpiecznymi  substancjami  chemicznymi, niż  powietrze w wielkich aglomeracjach miejskich,  takich jak  Nowy Jork. 

Słabo zaludniony obszar Uitah Basin jest jednym z największych regionów wydobycia ropy i gazu z łupków w USA – znajduje się tutaj ponad 11 200 otworów wiertniczych, a planowana  jest  budowa kolejnych 25 000.

Rezultaty bardzo szczegółowego  badania, przeprowadzonego na przestrzeni  ostatnich dwóch zim,  zostały opublikowane przez American Chemical Society w marcowym wydaniu czasopisma naukowego Environmental Science  &  Technology.  Badacze stwierdzili stężenie lotnych związków organicznych (VOCs –  Volatile Organic Compounds), w tym  rakotwórczego benzenu oraz substancji będących prekursorami toksycznego ozonu, na poziomach znacznie przekraczających te, które  uważane są  za bezpieczne dla organizmu ludzkiego.

W czasie kilku, trwających przez wiele dni okresów, gdy ziemia była pokryta śniegiem, odnotowano stężenie lotnych związków organicznych od 10 do 100  razy większe niż w największych amerykańskich miastach.  W okresie badania, poziom rakotwórczego benzenu w atmosferze wielokrotnie przekraczał 1.4 ppb,  powyżej którego następuje tzw.  narażenie chroniczne.

Naukowiec zajmujący się badaniem  atmosfery,  Bernhard Rappenglück z Uniwersytetu w Houston powiedział magazynowi  Chemical  &  Engineering News, że “Jest to zdumiewające”.  Dodał, że “pomimo niewielkiego zaludnienia tego regionu, takie warunki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi pracujących przy odwiertach i mieszkających w pobliżu”.

na podstawie: Chemical and Engineering News ecowatch.org 

Raport z badania:

Highly Elevated Atmospheric Levels of Volatile Organic Compounds in the Uintah Basin, Utah

zobacz także:

Lekarze apelują do prezydenta Obamy o wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących szczelinowania

Nowy raport: skażenie spowodowane szczelinowanie przyczyną chorób w Teksasie, organy nadzorcze to ignorują