Tag Archives: usa

Umowa handlowa UE-USA grozi ekspansją szczelinowania

 –  Corporate_Europe Observatory

fracking-2Komunikat prasowy organizacji: Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory, Sierra Club, Tansnational Institute, Powershift i Blue Planet Project.

Opublikowany 6 marca raport Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory i innych wymienionych organizacji ujawnia, że umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) grozi uchyleniem furtki dla ekspansji szczelinowania w Europie i USA. Częścią negocjowanej obecnie umowy są zapisy dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy państwami a inwestorami. Jeśli zostaną przyjęte, to przedsiębiorstwa wydobywcze będą mogły wnosić do prywatnych trybunałów handlowych pozwy przeciwko rządom państw, które chciałyby wprowadzić regulacje bądź zabronić stosowania niebezpiecznej technologii szczelinowania hydraulicznego i wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych. Organizacje społeczne i ekologiczne domagają się, aby Unia Europejska wyłączyła tego rodzaju zapisy z umów handlowych.

Zawarta w umowie klauzula, nazywana mechanizmem ?rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwami? (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) może umożliwić przedsiębiorstwom zgłaszanie roszczeń o odszkodowania w prywatnych, sprzyjających inwestorom sądach arbitrażowych, jeżeli uznają, że ich inwestycje (w tym przyszłe zyski), ucierpią na skutek zmian uregulowań prawnych lub polityki.

Taka klauzula znacznie utrudniłaby państwom wprowadzenie zakazu bądź surowych przepisów regulujących stosowanie technologii szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego i innych niekonwencjonalnych paliw kopalnych, z powodu lęku przed potencjalną groźbą wielomilionowych odszkodowań. Dowody niszczącego wpływu szczelinowania na środowisko czy sprzeciw obywateli i lokalnych społeczności nie miałyby żadnego znaczenia.

Patrząc szerzej, klauzula ISDS udaremniłaby zapewne również wysiłki rządów na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, stwierdza raport. Antoine Simon, aktywista antyłupkowy z organizacji Friends of the Earth powiedział:

Przyznanie firmom większych praw w ramach umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi osłabiłoby rosnący w siłę sprzeciw wobec szczelinowania hydraulicznego w Europie. Firmy energetyczne nie mogą otrzymać prawa do podważania demokratycznie przyjętych regulacji prawnych, mających na celu ochronę środowiska i zdrowia obywateli. Mówiąc wprost, jest to przedkładanie zysków nad dobro ludzi, planety i demokrację.

Wiele państw członkowskich UE jest w tej chwili w trakcie oceny zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych związanych z wydobyciem gazu łupkowego, innych rodzajów niekonwencjonalnego gazu oraz ropy. (Przykłady z powiększającego się wciąż materiału dowodowego na temat szkodliwych skutków produkcji gazu, w tym szczelinowania i usuwania odpadów, można znaleźć w Memorandum Regarding Developments Concerning The Risks of Shale Gas Development Since Fall 2012 ).

Powszechny sprzeciw społeczny po obu stronach Atlantyku doprowadził do uchwalenia w wielu krajach i regionach moratoriów, zakazów i surowych przepisów dotyczących szczelinowania. W styczniu 2013 r. ok. 400 organizacji obywatelskich opublikowało list sprzeciwu wobec wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych za pomocą szkodliwych technologii, takich jak szczelinowanie. Obecnie zakaz szczelinowania obowiązuje we Francji i Bułgarii, zaś kilka innych krajów, w tym Niemcy, Irlandia, Dania i Republika Czeska, wprowadziło moratoria. Austria i Litwa zaostrzyły przepisy, wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania zostało wstrzymane w Hiszpanii i Holandii w wyniku masowego sprzeciwu obywateli. Zakazy szczelinowania obowiązują w amerykańskich stanach: Vermont, New Jersey i Nowy Jork oraz w okręgach miejskich w Kolorado, Teksasie, Ohio, Pensylwanii i Północnej Karolinie.

Specjalne prawa inwestorów zawarte w podobnych umowach handlowych były już nieraz wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu zaskarżenia przepisów chroniących społeczności i środowisko. Na mocy Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement – NAFTA) pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem amerykańska firma energetyczna Lone Pine Resources pozwała Kanadę o 250 mln. dol. kanadyjskich odszkodowania po tym, gdy prowincja Quebec wprowadziła moratorium na szczelinowanie.

Ilana Solmon, dyrektorka programu odpowiedzialnego handlu w największej obywatelskiej organizacji ekologicznej w USA, Sierra Club, powiedziała:

Wymiana handlowa powinna sprzyjać wzmacnianiu gospodarek, chroniąc jednocześnie rodziny i społeczności – nie powinna ich nigdy narażać na niebezpieczeństwo. Bezczelny pozew Lone Pine pokazuje, w jaki sposób przepisy o rozstrzyganiu sporów pomiędzy inwestorami a państwami zagrażają ludziom i naszemu środowisku, pozwalając wielkim korporacjom na atakowanie zdroworozsądkowej polityki. Potrzebujemy ochrony przed niebezpiecznymi praktykami, takimi jak szczelinowanie, i wielkie korporacje naftowe i gazowe nie powinny używać handlu jako karty atutowej w celu przeforsowania swoich projektów.

W UE rosnący sprzeciw wobec rozmów handlowych pomiędzy UE a USA zmusił Komisję Europejską do czasowego zawieszenia negocjacji i ogłoszenia publicznych konsultacji w sprawie ISDS. Jednakże Komisja dała już do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z kontrowersyjnych praw korporacji, a jedynie planuje je zreformować. Proponowana umowa handlowa z Kanadą (CETA) również przewiduje zawarcie podobnych praw dla przedsiębiorstw. Według aktywistów włączenie ich do porozumienia między UE a USA nada mechanizmowi arbitrażu inwestycyjnego bezprecedensowy zasięg.

Aktywistka antykorporacyjna z organizacji Corporate Europe Observatory, Pia Eberhardt powiedziała:

Ataki inwestorów na państwa, takie jak zakwestionowane moratorium na szczelinowanie w Kanadzie przez Lone Pine, pokazują, jaki jest prawdziwy cel klauzul o rozstrzyganiu sporów między inwestorami a państwami. Jest nim przejęcie władzy przez korporacje –  ograniczenie demokracji i polityki służącej ochronie ludzi i planety. Ten system nie może być złagodzony – należy go całkowicie porzucić.

Szerokie spektrum organizacji obywatelskich po obu stronach Atlantyku naciska na UE i USA, aby nie włączały kontrowersyjnego systemu ISDS do umów handlowych, w tym do porozumienia między UE a Kanadą.

Artykuł ze strony Corporate Europe Observatory, dostępny na licencji CC-BY-NC-SA. Przeł. Jan Skoczylas.

Tłumaczenie po raz pierwszy opublikowane na stronie Zielonych Wiadomości

zobacz także: Zielone Wiadomości: Transatlantycka karta praw korporacji

Raport Uniwersytetu Cornell: szczelinowanie prawdopodobną przyczyną śmierci zwierząt hodowlanych i domowych

cows-300x199

photo. thinkprogress.org

Raport naukowców z Uniwersytetu Cornell dokumentuje dziesiątki przypadków śmierci zwierząt w kilku  stanach, które najprawdopodobniej są skutkiem szczelinowania hydraulicznego (technologia używana przy wydobyciu gazu łupkowego i ropy łupkowej).

Naukowcy z Uniwersytetu Cornell :profesor medycyny molekularnej , Robert Oswald  oraz weterynarz i farmakolog, Michelle  Bamberger przez rok badali  przypadki zdychania zwierząt w sześciu stanach  – Kolorado, Luizjanie,  Nowym Jorku,  Ohio, Pensylwanii i  Teksasie.

Rezultaty badania wskazują na związek dziesiątków przypadków chorób, śmierci  i problemów rozrodczych  u krów, koni, kozłów, lam, kur, psów, kotów, ryb i innych dzikich zwierząt,  jak również  prawdopodobnie  u  ludzi, ze skażeniami spowodowanymi  wydobyciem gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

Profesor Oswald powiedział  brytyjskiemu magazynowi  The Ecologist:  “Rolnicy z terenów na których odbywa się intensywne wydobycie gazu łupkowego, powinni być bardzo zaniepokojeni potencjalnym  skażeniem swoich upraw  i zwierząt niebezpiecznymi   substancjami chemicznymi na skutek szczelinowania”.

Oswald stwierdził również,  że w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powinno zostać wprowadzone moratorium na szczelinowanie, dopóki nie zostanie dokładnie zbadany jego  wpływ na ziemię uprawną, inwentarz żywy  i zasoby żywności.

Niektóre ze studiów przypadku  opisanych w raporcie naukowców z Uniwersytetu Cornell:

– W Luizjanie 17 krów zmarło w godzinę po bezpośrednim kontakcie z płynem szczelinującym. Raport z sekcji zwłok wymienia niewydolność oddechową i zapaść krążeniową, jako najbardziej prawdopodobne przyczyny śmierci.

– Rolnik podzielił swoje stado krów na dwie grupy: 60 przebywało na pastwisku przez które przebiegał strumień  do którego przypuszczalnie wlewano płyn po szczelinowaniu; 36 było na osobnym pastwisku bez dostępu do strumienia. 21 krów z pierwszej grupy zmarło,  a 16 następnej wiosny nie wydało potomstwa.  Żadna z 36 krów na osobnym pastwisku nie miała problemów zdrowotnych,   jakkolwiek jedna na wiosnę nie urodziła cielaków.

–  70 ze 140 krów zmarło po tym, gdy zostały wystawione na działanie płynu szczelinującego, który przesączył się na pastwisko i do stawu.  Wiele z krów, które przeżyły  urodziło potem martwe lub zdeformowane cielaki.

Zgodnie z autorami studium, które ukazało się w czasopiśmie naukowym New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, nie jest możliwe udowodnienie bezpośredniego związku przypadków śmierci i chorób z technologią szczelinowania hydraulicznego z powodu braku kompletnych testów,  niepodawania przez firmy wydobywcze, jakie substancje chemiczne  zostały użyte podczas szczelinowania oraz umów o zachowaniu poufności, które uniemożliwiają poszkodowanym  składanie zeznań i przedstawianie dowodów  po zawarciu  porozumień pozasądowych.

W celu zapewnienia lepszej oceny skutków zdrowotnych autorzy raportu zalecają:

–  zakaz zawierania  umów o poufności, gdy stawką jest zdrowie publiczne;

–  zintensyfikowanie testów i badań dotyczących bezpieczeństwa żywności,  ponieważ studium wykazało,  że zwierzęta narażone na kontakt z chemikaliami nie były badane przed ubojem, i bardzo niewiele wiemy o wpływie szczelinowania hydraulicznego na mięso i nabiał;

–  poprawę monitoringu dróg narażenia, w tym w wodzie, glebie i powietrzu; a przede wszystkim,

– pełne badanie powietrza, wody, gleby oraz  zwierząt przed szczelinowaniem, a także w regularnych odstępach czasu po jego zakończeniu,  a także ujawnienie przez firmy wydobywcze pełnej listy substancji chemicznych używanych podczas procesu szczelinowania hydraulicznego.

“Bez znajomości wszystkich używanych substancji chemicznych, nie można przeprowadzić testów przed szczelinowaniem”,  powiedziała Bamberger. “A jeśli nie ma testów przed szczelinowaniem,  to  jeżeli  znajdziesz  chemikalia po szczelinowaniu –  w jaki sposób możesz udowodnić, że pochodzą one ze szczelinowania”, dodała.

Opracował Jan Skoczylas na podstawie:  www.offthegridnews.com,  www.news.cornell.edu

Raport  w formacie PDF: Michelle Bamberger, Robert E. Oswald: Impacts of Gas Drilling on Human and Animal Health (Scientific Solutions)

Więcej na ten temat (jęz.angielski):

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/fracking-sparks-food-safety-concern-as-expert-warns-of-serious-risk-to-livestock-8822746.html

http://thinkprogress.org/climate/2013/09/19/2652731/cows-fracking-safety/

http://www.huffingtonpost.co.uk/andrew-wasley/fracking-safety-farming_b_4743322.html 

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2082668/fracking_poses_risk_to_uk_farm_animals_and_food_safety_experts_warn.html

zobacz także:

Lekarze apelują do prezydenta Obamy o  wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących szczelinowania

Czołowe brytyjskie organizacje ekologiczne apelują o zaostrzenie przepisów regulujących poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego 

Wiceprezes Southwestern Energy przyznaje, że szczelinowanie przyczynia się do zmian klimatu

photo.ecowatch.com

Wiceprezes jednego z największych przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem gazu łupkowego potwierdził to, co naukowcy powtarzają od dawna: globalny rozwój wydobycia gazu łupkowego ma potencjał bardzo poważnego przyczynienia się do zmian klimatu.

19 maja  w czasie nadawanego na popularnym amerykańskim  kanale telewizyjnym  Showtime programu “Years of Living Dangerously”,  w odcinku  zatytułowanym Chasing Methane, wiceprezes  przedsiębiorstwa Southern Energy,  Mark Boling, przyznał, że przemysł wydobycia gazu łupkowego ma problemy z metanem.

“Gdy myślę o niektórych z tych danych, one z pewnością mnie niepokoją”, powiedział Boling w czasie programu.  “Jak można powiedzieć, ze poziom emisji metanu wyniósł 1,5 %…bardzo, bardzo trudno będzie to osiągnąć z miejsca w którym jesteśmy”.

Gościem programu był również profesor  Uniwersytetu Cornella , Anthony  Ingraffea, współautor opublikowanej w 2011 roku pracy naukowej, znanej obecnie najlepiej jako “Cornell Study”.  Było to pierwsze studium,   wykazujące, że gaz łupkowy, w czasie całego cyklu jego produkcji,  jest paliwem brudniejszym od węgla, ponieważ metan jest o wiele potężniejszym gazem cieplarnianym od dwutlenku węgla.  Od tamtego czasu  wiele prac badawczych stwierdziło wysokie poziomy ulatniania się metanu w trakcie całego cyklu produkcji gazu łupkowego.

Gościem programu był również dyrektor i redaktor naczelny DeSmogBlog, Brendan DeMelle który w odcinku Against the Wind, mówił o dysponującej ogromnymi funduszami machinie propagandowej,  służącej  zaprzeczaniu zmianom klimatu i atakom na rozwój energii odnawialnej.

Emisja programu Years of Living Dangerously zbiega się w czasie z opublikowaniem nowej   pracy   współautora Cornell  Study, profesora Roberta Howartha, na temat wpływu szczelinowania na zmiany klimatu. Tytuł pracy: Pomost do nikąd: emisje metanu a ilość gazów cieplarnianych podczas wydobycia gazu naturalnego (A bridge to nowhere: methane emissions and  greenhouse fotprint of natural gas) jest grą słów na bazie sloganu promocyjnego przemysłu wydobywczego o gazie mającym być  paliwem pomostowym do czystej energii przyszłości.

“Palenie uzależnia” – powtórka

16 lat temu prezes firmy Philip Morris, Geoffrey Bible,  zeznając przed Kongresem ,  powiedział:  “tytoń jest produktem niebezpiecznym”,  “może powodować raka płuc”, oraz “palenie tytoniu powoduje uzależnienie”.

Był to przełomowy moment dla Wielkiego Tytoniu.  Zaledwie cztery lata przedtem prezesi kilku przedsiębiorstw tytoniowych zeznali pod przysięgą przed Kongresem, że nikotyna nie uzależniania.

Jakkolwiek oświadczenie Bolinga nie zostało wygłoszone po przysięgą, pokazuje ono prawdę o rozwoju wydobycia gazu łupkowego.  Prawdzie tej zaprzeczają ludzie tacy jak były prezes Chesapeake Energy, Aubrey McClendon, który twierdzi, że gaz łupkowy jest “czysty”  oraz kongresmenka  Nancy Pelosi, która powiedziała kiedyś, że gaz jest nie tylko “czysty”, ale nawet nie jest paliwem kopalnym. 

Innymi słowy, historia się powtarza, z Markiem Bolingiem w roli Geoffreya Bible’a.  Ale czy znaczy to, że Southerwestern Energy zamierzać zaprzestać szczelinowania? W żadnym wypadku.

“Nie ma wątpliwości, że jest praca do wykonania”, powiedział w czasie programu.  “Możemy tracić nasz  czas zastanawiając się ?czy  to 4%, czy też 8% lub 1%’  lub możemy po prostu wszyscy  stwierdzić ‘nie obchodzi mnie to co ktoś myśli, weźmy się do roboty i rozwiążmy ten problem'”.

Rozwiązaniem “Zielone  spalanie”?

Boling, podobnie jak  organizacje promujące wydobycie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takie jak Energy In Depth i Environmental Defense Fund wierzy, że “zielone spalanie” podczas procesu szczelinowania rozwiązuje problem wycieków metanu, a co za tym idzie jego wpływu na zmiany klimatu.

“Gdybyśmy robili to dawną metodą, prawdopodobnie uwalnialibyśmy przeciętnie  16 milionów stóp sześciennych gazu z każdego szybu –  teraz go chwytamy”, powiedział Boling podczas programu “Years of Living Dangerously”.  “Pomnóżcie to teraz przez ilość pieniędzy jakie zarabiamy na tysiącu stóp sześciennych, to  płaci samo za siebie”.

Lecz jak zauważył gospodarz programu, reporter New York Timesa, Mark Bittman, wszystkie zapewnienia amerykańskiej  Agencji Ochrony Środowiska (EPA) o tym, jak bardzo “zielone” jest “zielone spalanie” pochodzą bezpośrednio  od samego przemysłu  wydobywczego.  Przedstawiciele EPA nie chcieli skorzystać z zaproszenia do udziału w programie.

Ale zrobił to były pracownik EPA. John C. Bosch Jr., starszy inżynier i doradca programowy  Biura ds. Planowania i Norm  Jakości Powietrza i  EPA (Office of Air Quality Planning and Standards EPA), powiedział Bittmanowi, że “Nawiasem mówiąc, wszystkie te inwentaryzacje emisji zostały sporządzone na podstawie danych dostarczonych przez przemysł”. Bosch porównał to do lisa pilnującego kurnika.

Na zakończenie programu Bittman stwierdził, “Z tego wszystkiego czego się tutaj dzisiaj dowiedziałem, wygląda na to, że gaz łupkowy może pogarszać problem naszego klimatu, a nie odwrotnie. Myślę, że powinniśmy zadać sobie pytanie, czy warto podejmować takie ryzyko”.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: www.desmog.com

zobacz także:

Gaz łupkowy czy węgiel –  fałszywa debata

Opowieść byłego nafciarza…

 

Wysokie zanieczyszczenie powietrza w pobliżu odwiertów ropy i gazu z łupków

photo. Les Stone/Greenpeace

photo. Les Stone/Greenpeace

Badania przeprowadzone  przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Detleya Helmiga z Uniwersytetu Kolorado wykazały , że powietrze  w pobliżu odwiertów gazu łupkowego  i ropy łupkowej  w wiejskim stanie Utah jest  o wiele  bardziej  zanieczyszczone niebezpiecznymi  substancjami  chemicznymi, niż  powietrze w wielkich aglomeracjach miejskich,  takich jak  Nowy Jork. 

Słabo zaludniony obszar Uitah Basin jest jednym z największych regionów wydobycia ropy i gazu z łupków w USA – znajduje się tutaj ponad 11 200 otworów wiertniczych, a planowana  jest  budowa kolejnych 25 000.

Rezultaty bardzo szczegółowego  badania, przeprowadzonego na przestrzeni  ostatnich dwóch zim,  zostały opublikowane przez American Chemical Society w marcowym wydaniu czasopisma naukowego Environmental Science  &  Technology.  Badacze stwierdzili stężenie lotnych związków organicznych (VOCs –  Volatile Organic Compounds), w tym  rakotwórczego benzenu oraz substancji będących prekursorami toksycznego ozonu, na poziomach znacznie przekraczających te, które  uważane są  za bezpieczne dla organizmu ludzkiego.

W czasie kilku, trwających przez wiele dni okresów, gdy ziemia była pokryta śniegiem, odnotowano stężenie lotnych związków organicznych od 10 do 100  razy większe niż w największych amerykańskich miastach.  W okresie badania, poziom rakotwórczego benzenu w atmosferze wielokrotnie przekraczał 1.4 ppb,  powyżej którego następuje tzw.  narażenie chroniczne.

Naukowiec zajmujący się badaniem  atmosfery,  Bernhard Rappenglück z Uniwersytetu w Houston powiedział magazynowi  Chemical  &  Engineering News, że “Jest to zdumiewające”.  Dodał, że “pomimo niewielkiego zaludnienia tego regionu, takie warunki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi pracujących przy odwiertach i mieszkających w pobliżu”.

na podstawie: Chemical and Engineering News ecowatch.org 

Raport z badania:

Highly Elevated Atmospheric Levels of Volatile Organic Compounds in the Uintah Basin, Utah

zobacz także:

Lekarze apelują do prezydenta Obamy o wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących szczelinowania

Nowy raport: skażenie spowodowane szczelinowanie przyczyną chorób w Teksasie, organy nadzorcze to ignorują

 

Prestiżowa Nagroda Goldmana dla aktywistki antyłupkowej

photo. goldmanprize.org

photo. goldmanprize.org

Amerykańska prawniczka pomagająca społecznościom lokalnym w USA w walce z wydobyciem gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania hydraulicznego , Helen Slottje  została uhonorowana prestiżową  ekologiczną Nagrodą   Goldmana. Nagroda Goldmana (Goldman Environmental Award), nazywana często “ekologicznym Noblem”, jest największą  i najpoważniejszą światową  nagrodą  w dziedzinie ekologii. Co roku otrzymuje ją 6 osób, określanych mianem “ekologicznych bohaterów”  – przedstawicielki i przedstawiciele każdego z zamieszkałych  kontynentów –  które dzięki  swojej ciężkiej i długotrwałej pracy, często kosztem ogromnego  osobistego ryzyka, w sposób znaczący  przyczyniły się do  zachowania  i polepszenia stanu  środowiska naturalnego. 

Helen Slottje nazywana jest architektką strategii walki o wprowadzenie zakazu szczelinowania w stanie Nowy Jork. Wraz z mężem Davidem, posługując się zapisem w stanowej konstytucji dającym    samorządom prawo do podejmowania decyzji w sprawie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  prowadziła bezpłatną pomoc prawną dla  społeczności w całym stanie Nowy Jork, broniących się przed przedsiębiorstwami wydobywczymi poprzez wprowadzanie  lokalnych zakazów wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania hydraulicznego.  Jej praca  utorowała drogę dla wprowadzenia 75 całkowitych  zakazów i 102 moratoriów na szczelinowanie w stanie Nowy Jork  oraz zainspirowała do podobnych działań  społeczności w całych Stanach Zjednoczonych:  w  Pensylwanii, Ohio, Kolorado, Kalifornii a nawet w Teksasie.

Helen Slottje pracowała jako prawnik korporacyjny w dużej firmie prawniczej w Bostonie, gdzie poznała swojego przyszłego  męża Davida,  który był jej kolegą z pracy.  Helen porzuciła swoją korporacyjną praktykę prawniczą i przeprowadziła się do Ithaca, małej miejscowości  położonej 350 kilometrów na północny wschód od Nowego Jorku, gdzie wcześniej przeniósł się David, aby rozpocząć pracą w firmie rodzinnej. Zakochali się w wiejskim i małomiasteczkowym uroku regionu Finger Lakes i  postanowili zostać tu na dobre. Na wiosnę 2009 roku Slottje  zobaczyła w lokalnej gazecie ogłoszenie o spotkaniu  w sprawie poszukiwania  gazu łupkowego, zorganizowanym przez lokalną społeczność. Poszła na spotkanie powodowana ciekawością i wróciła z niego wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Przepiękne niegdyś tereny o nieskazitelne czystym środowisku, zeszpecone przez konstrukcje przemysłowe,  sprzęt do wykonywania odwiertów i doły z odpadami.  Rodziny pozostawione same sobie, zmuszone do życia z zanieczyszczoną wodą i powietrzem,  cierpiące z powodu problemów zdrowotnych na skutek szczelinowania.  Jej przerażenie zamieniło się w postanowienie i zdecydowała się pozostać w Ithaca, aby pomóc lokalnym społecznościom w ich walce ze szczelinowaniem.

Jej pierwszym projektem jako wolontariuszki  było przygotowanie sprawy sadowej  przeciwko budowie przez firmę gazową  kompleksu przemysłowego na terenie opuszczonego terenu wojskowego w pobliskim mieście Horseheads.  Sprawa została ostatecznie  wygrana przez przedsiębiorstwo, lecz Slottje  zorientowała się, że można użyć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przepisów dotyczących przeznaczenia gruntów do skutecznego wprowadzenia zakazu szczelinowania.  Najpierw przedyskutowała swój pomysł z członkami grupy obywatelskiego sprzeciwu przeciwko szczelinowaniu w mieście Ulisses, i wraz  ze swoim mężem Davidem pomogła jej w przygotowaniu miejscowego zakazu stosowania tej technologii.  Inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem  lokalnej społeczności,  została napisana petycja   o zakaz szczelinowania, którą podpisało większość mieszkańców. Wkrótce  obywatele miast w całym stanie zaczęli przygotowywać podobne petycje. Przez następnych kilka miesięcy Slottje jeździła setki kilometrów z miasta do miasta udzielając setek godzin bezpłatnych porad prawnych na spotkaniach społeczności.

Podczas gdy  za tą strategią opowiedziała się większość obywateli i zarządów miast, przemysł gazowy otwarcie  kpił ze Slottje i groził jej.  Była ofiarą napaści słownych, śledzono jej samochód, gdy wracała w nocy ze spotkań grup obywatelskich i usiłowano zastraszyć.

Kiedy zarząd miasta Dryden wprowadził  jednogłośnie zakaz szczelinowania w 2011  roku, przemysł gazowy pozwał miasto do sądu.  Wyrok sądu pierwszej instancji był korzystny dla miasta, przedsiębiorstwa gazowe złożyły apelację, którą również przegrały. Sprawa jest w tej chwili rozpatrywana przez stanowy sąd najwyższy.

Na podstawie innowacyjnych  ram prawnych  stworzonych przez Slottje, ponad 170 miast w całym stanie Nowy Jork uchwaliło lokalne prawa zakazujące wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania.  O wiele więcej, zainspirowanych sukcesem małych miast zwyciężających w walce z potężnymi korporacjami, pracuje nad wprowadzeniem podobnych zakazów.  Ich praca stanowi jednocześnie inspirację dla organizacji obywatelskich w innych stanach, szukających sposobu na uregulowanie szczelinowania.

Slottje zapowiedziała,  że użyje prestiżu oraz pieniędzy (175 000 dolarów) związanych  z otrzymaniem nagrody dla popularyzacji swojej kampanii na całym świecie.

“Szczelinowanie jest symptomem o wiele większego problemu w naszym społeczeństwie – oligarchii, całkowitego oddzielenia ludzi podejmujących decyzje od tych, których życia te decyzje dotyczą”,  powiedziała.

Jan Skoczylas

na podstawie: goldmanprize.org,  www.nofrackingway.us

3 miasta w Kolorado wprowadzają zakaz wydobycia gazu łupkowego

photo.foodandwaterwatch.org

photo.foodandwaterwatch.org

Wielkie zwycięstwo przeciwników wydobycia gazu łupkowego w Kolorado – mieszkańcy trzech miast: Boulder, Lafayette, Fort Collins zdecydowali, w przeprowadzonym kilka dni temu referendum, o prowadzeniu moratorium bądź całkowitym zakazie poszukiwania i wydobycia ropy i gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

75% mieszkańców mieszkańców Boulder opowiedziało się za wprowadzeniem 5-letniego moratorium na szczelinowanie w obrębie granic miasta,  w Fort Collins za wprowadzeniem podobnego moratorium zagłosowało 56% wyborców.  W Lafayette mieszkańcy większością 59%  zdecydowali o całkowitym zakazie szczelinowania hydraulicznego. W czwartym mieście, Broomfield do uchwalenia zakazu zabrakło zaledwie  13 głosów.

Zwycięstwa te mają tym większe znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że firmy wydobywcze wydały na kampanię przed referendami prawie 900.000 dolarów, podczas gdy organizacje przeciwników szczelinowania dysponowały budżetem o  wysokości zaledwie 26.000.

“Te zwycięstwa robią jeszcze większe wrażenie, biorąc pod uwagę  budzące oburzenie, sięgające prawie 900.000  dolarów wydatki przemysłu naftowego i gazowego, co było bezczelną próbą zastraszenia wyborców i kupienia tych wyborów.  Jak pokazują rezultaty, większość mieszkańców Kolorado nie dała się oszukać brudnym pieniądzom i kłamliwym reklamom przemysłu wydobywczego. Wyborcy rozumieją, że szczelinowanie jest nieodłącznie związane z niebezpieczeństwami i zagraża przyszłości tego pięknego stanu”,  napisał w oświadczeniu Sam Schabacker,  dyrektor  regionalny West Food & Water Watch.

 Zakazy i moratoria na poszukiwanie oraz wydobycie ropy i gazu łupkowego wprowadzono już w ponad 100 miastach w USA.

 Według przeprowadzonego we wrześniu badania opinii publicznej, 49% Amerykanów sprzeciwia się wydobyciu ropy i gazu łupkowego metodą szczelinowania,  za jest 44%,  przy  marginesie błędu  wynoszącym 2.9%. Oznacza to wzrost liczby przeciwników szczelinowania o 11% od marca tego roku, kiedy przeprowadzono poprzedni sondaż.

na podstawie: nytimes.com,  fooddandwaterwatch.org

Gaz łupkowy: Typowe 5 minut na wiejskiej drodze w rolniczej Pensylwanii – video

Typowe pięć minut w rolniczej Pensylwanii odkąd rozpoczęło się wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. A  mówili, że nawet nie zauważymy , że tam są.

“Tak wyglądała nasza mała górska droga w czasie największego nasilenia tego terroryzmu.  Działo się to 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Hałas przekraczał zazwyczaj 100 decybeli. Smród przyprawiał o mdłości. W domu nosiliśmy zatyczki do uszu. Zdiagnozowano u mnie ubytek słuchu.  To tylko  drobna cząstka tego, co wycierpicie wy i wasze rodziny!!!”

John LaRose Pensylwania

 

Matt Damon na celowniku koncernów paliwowych po filmie “Promised Land”

Gwiazda Hollywood, aktor, producent i scenarzysta Matt Damon naraził się ostatnio władzom koncernów paliwowych. Film, w którym zagrał główną rolę i którego jest współscenarzystą – “Promised Land”, ukazuje kulisy wydobycia gazu łupkowego…

więcej:  Matt Damon na celowniku koncernów paliwowych po filmie “Promised Land” – Kultura – Film – Muzyka – Książki – Gazeta Prawna – partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.

Byłam tam. Widziałam to. Płakałam

List od Yoko Ono, napisany podczas wizyty w społecznościach w Pensylwanii poszkodowanych na skutek wydobycia gazu łupkowego:

Po tym, gdy zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia Pensylwanii przez mieszkańców, którzy doświadczyli skutków wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania, mój syn Sean i ja zdecydowaliśmy się pojechać, aby przyjrzeć się tym  szkodom z bliska.  Towarzyszyła nam nasza przyjaciółka Susan Sarandon, a także, co uważamy za ogromny zaszczyt, wnuk Mahatmy Gandhiego, Arun Gandhi.  Zaprosiliśmy również przedstawicieli mediów.

Kiedy wjeżdżaliśmy do uroczego miasta Montrose w Pensylwanii, nie byliśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, jak przygnębiający będzie dalszy ciąg naszej podróży: pole gazowe z czterema wiertniami i syczenie wypuszczanego ciśnienia, budowa gigantycznego kompresora, wielkie ciężarówki wypełnione piaskiem i toksycznymi chemikaliami wlokące się po brudnych wąskich drogach, i sięgający nieba szyb.

Widok zniszczonego pięknego krajobrazu był wystarczająco przerażający, ale nawet w przybliżeniu nie tak  straszny, jak rozdzierające serce spotkanie z tymi, których zdrowie, domy i życie zmieniły się na zawsze na skutek wydobycia gazu łupkowego: Verą Scroggins, Craigiem Stevensem, Rebeccą Roter, Frankiem Finanem, Rayem Kemble i rodziną Manningów.  Przyjęli nas oni ze wspaniałą gościnnością, a Tammy Manning upiekła nawet przepyszne babeczki.

I opowiedzieli nam swoje historie. O tym, że nie mogą już dłużej pić wody ze swoich studni, ponieważ zostały zatrute zanieczyszczeniami ze  szczelinowania. Te amerykańskie rodziny zostały nagle pozbawione czystej wody w swoich studniach –  podstawowej rzeczy niezbędnej dla zdrowego życia. Nie mogą używać swojej wody ze studni do picia, gotowania, mycia naczyń, kąpieli ani prania. Codziennie kupują wodę. Czy możecie w to uwierzyć?

Nie  mogą przeprowadzić się do zdrowszego miejsca, ponieważ wartość ich domów gwałtownie spadła z powodu zatrutej wody i nie stać ich na przenosiny. Muszą otwierać okna, kiedy odkręcają kran z wodą, aby zapobiec gromadzeniu się metanu i ryzyku eksplozji. Jest to straszny los i nie ma sposobu, by cofnąć to, co im się przydarzyło.

Oburzające jest, że przedsiębiorstwa gazowe oskarżają tych godnych szacunku, bezbronnych ludzi o kłamstwo –  widzieliśmy na własne oczy brązową cuchnącą wodę w ich domach położonych w pobliżu miejsc wydobycia gazu łupkowego. To, że woda w ich domach była ohydnie brązowa naprawdę mnie przeraziło.

Mam nadzieję, że Gubernator Cuomo wybierze się w taką samą podróż, jak ja, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje w kwestii zezwolenia na wydobycie gazu łupkowego w stanie Nowy Jork. I chociaż jest już za późno, by naprawić szkody wyrządzone w hrabstwie  Susquehanna w Pensylwanii, mam nadzieję, że Gubernator Stanu Pensylwania odwiedzi te same rodziny i te same miejsca, które ja odwiedziłam, i powstrzyma przemysł od dalszego niszczenia tego pięknego stanu.

Apeluję do Prezydenta Obamy, aby także odbył podobną podróż i zrezygnował z jakichkolwiek koncepcji zakładających zależność od gazu łupkowego, zamiast eksploatacji  rzeczywiście czystej energii. Jak dowodzą dokumenty samego przemysłu, te szyby pękają i przeciekają, coraz bardziej w miarę upływu czasu. Nie da się tego uniknąć, a kiedy się to zdarzy, nie można tego naprawić tysiące stóp pod powierzchnią ziemi. Proszę, przyjedź tu, i zobacz na własne oczy.

Uświadomienie sobie, że to się teraz naprawdę  dzieje w USA – kraju siły i bogactwa, było dla mnie szokiem.  Dlaczego nie mówi się o tej narodowej tragedii? Dlaczego żaden z polityków nie zajmie się tą sprawą? Te rodziny, których los jest straszliwy, są na domiar złego posądzane o kłamstwa. Niszczy to nie tylko ich życie, ale również ducha. Byłam tam. Widziałam to.  Płakałam.

Z miłością,

Yoko

Podpisz petycję o zakaz wydobycia gazu łupkowego w stanie Nowy Jork: TUTAJ

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: imaginepeace.com

photo. imaginepeace.com

 

 

Buddyjska Świątynia Zen zagrożona z powodu wydobycia gazu łupkowego: List otwarty

Świątynia Buddyjska w Pensylwanii zagrożona z powodu wydobycia gazu łupkowego: List otwarty do amerykańskiej społeczności buddyjskiej.
Zendo Mount Equity  znajduje się w Pennsdale –  niewielkiej wsi  w centralnej Pensylwanii, 20 minut od Wiliamsport, nazywanego obecnie “Dallas Pólnocy” –  centrum stanowego przemysłu   wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, około  2 godzin jazdy samochodem na północ od Harrisburga i 3 godzin na zachód od Filadelfii. Przeorysza, Czcigodna Dai-En Bennage,  przez ponad 15 lat praktykowała w różnych klasztorach w  Japonii, a następnie założyła w pobliżu swojego rodzinnego miasta Lewinsburga świątynię buddyjską Mount Equity Zendo. 50 członków przyjeżdża regularnie z miejscowości odległych od 2 do 4 godzin, aby uczestniczyć w comiesięcznych sesshin i innych praktykach w ośrodku.

Mount Equity Zendo znajduje się w poważnym  niebezpieczeństwie w związku z wydobyciem gazu łupkowego za pomocą technologii zwanej hydraulicznym szczelinowaniem ze  złóż Marcellus  Shale, które rozciągają się na terenie  kilku stanów , w tym Nowego Jorku  Pensylwanii, Ohio i Zachodniej Wirginii.  Marcellus Shale zawiera największe pokłady gazu w Stanach Zjednoczonych, szacuje się je na ok. 150  bilionów metrów sześciennych, odpowiednik 80 miliardów baryłek ropy.  Znajdują się one na głębokości przeciętnie 1600 m pod powierzchnią ziemi. Gaz z tych złóż jest obecnie wydobywany za pomocą nowej technologii zwanej szczelinowaniem hydraulicznym. Pomimo zagrożeń związanych z tą technologią, zezwolono na jej stosowanie z powodu nacisków politycznych w celu rozwoju naszych rodzimych zasobów naturalnych i w związku ze zmniejszaniem się zapasów ropy naftowej.

Technologia hydraulicznego szczelinowania, która została opracowana przez korporację Halliburton oraz inne koncerny, wymaga  zużycia do 34 milionów litrów czystej wody na odwiert. Woda ta zmieszana jest z niebezpiecznymi chemikaliami, m.in.: benzenem,  biocydami i kwasem chlorowodorowym. Substancje te  sprawiają, że nasycona nimi woda może rozpuścić łupki i uwolnić gaz na powierzchnię. Każdy z odwiertów jest wiercony głęboko w ziemię, następnie zmienia kierunek o 90 stopni wchodząc w formacje skał łupkowych. Często jeden  szyb pionowy ma kilka odgałęzień poziomych.  Następnie do szybów wtłacza się pod bardzo dużym ciśnieniem wodę z dodatkiem chemikaliów.  Mniej niż 1/3 tej wody wraca na powierzchnię wraz z gazem i innymi toksynami, w tym z naturalnymi materiałami radioaktywnymi.  Ta skażona woda może zostać ponownie użyta w innych odwiertach, lecz częściej  jest magazynowana w zbiornikach,  lub oczyszczana i  po prostu wpuszczana do rzeki, albo  przekształcana w brykiety i wywożona ze stanu.

Szczelinowanie hydrauliczne jest z wielu powodów niezwykle niebezpieczną technologią. Niektóre z nich łatwo dostrzec, inne są bardziej ukryte. Członkowie Mount  Equity Zendo byli naocznymi  świadkami wielu negatywnych skutków stosowania tej technologii w swoim regionie.  Najłatwiejszy do zauważenia, jakkolwiek  powierzchowny, jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza i ruchu ciężarówek. Świątynia znajduje się około półtora kilometra od głównej drogi, którą przewozi się wodę i gaz.  Ciężarówki powiązane z przemysłem gazowym stanowią ponad 80% lokalnego ruchu drogowego. Wzrostowi głośnego ruchu ciężarówek towarzyszą  wypadki i toksyczne wycieki. W zeszłym roku do zazen w świątyni przyłączył się geolog pracujący dla firmy gazowej.  Został wyrzucony z pracy, ponieważ poskarżył się swojemu szefowi na nieludzkie warunki pracy.  W branży tej pracuje się na 12-godzinne zmiany: od czwartej rano do czwartej po południu lub od czwartej po południu do czwartej rano. Kiedy przybył do Zendo, był kompletnie wypalony po zaledwie niecałych sześciu miesiącach pracy. Często wzywano go  w środku nocy do usuwania trujących wycieków.

Co trudniej zauważyć, to spuszczanie uzdatnionej wody, wykorzystanej  wcześniej w procesie szczelinowania hydraulicznego, do przepływającej w pobliżu rzeki Susquehanna oraz na terenach leśnych.  Kiedy szef koncernu Halliburton, Dick Cheney sprawował urząd wiceprezydenta USA, doprowadził do uchwalenia prawa wyłączającego przemysł olejowy i gazowy spod Ustawy o Czystości Powietrza (Clean Air Act) i Ustawy o Czystości Wody (Clean Water Act).  W okolicy można zobaczyć konsekwencje, m.in.: chore, pokryte plamami ryby i fioletowe wiewiórki, ich futra prawdopodobnie stają się fioletowe na skutek picia chemikaliów i solanki ze zbiorników z przemysłowymi ściekami. W zbiornikach tych i w ich pobliżu zobaczyć  można także wiele martwych  jeleni i gęsi.  Niektóre ze zbiorników są ogrodzone siatką, ale nie powstrzymuje to gęsi od wejścia. Ponieważ przemysł gazowy nie wziął pod uwagę poziomu opadów w tym rejonie, ciecze w zbiornikach przelewają się, zanieczyszczając ziemię i rzekę, zatruwając pastwiska i uprawy.

Twierdzi się, że gaz łupkowy jest “czystym” źródłem energii, lecz z pewnością jest to niezgodne z prawdą.  W procesie rafinacji gazu do atmosfery uwalnianych jest wiele gazów cieplarnianych, w tym metan, co budzi niepokój o jakość powietrza.  Z okolic na północ od miasteczka Dimock nadchodzą doniesienia o skażeniach wody w studniach, która staje się niezdatna do picia –  jest ona tak zanieczyszczona gazem, że można ją podpalić. Koncerny gazowe często  odżegnują się od odpowiedzialności, twierdząc, ze woda ta była taka zawsze.  Ostatnio firmy prowadzące wydobycie oznajmiły, że po roku od skażenia woda jest bezpieczna i nie ma potrzeby dystrybucji wody butelkowej.  Posiadaczy studni, takich jak Mountain Equity Zendo,  zachęca się do przeprowadzania raz na kilka miesięcy  badań wody, w celu upewnienia się, że jest  bezpieczna.

Opat Equity Zendo, Dai-en Bennage i jej następca w Dharmie, Czcigodny Daishin Eric McCabe są świadkami skażenia  rzeki, studni, ziemi i powietrza, jak również zniszczenia  życia ludzi i całych społeczności. W tej chwili zagrożone jest samo zendo, ponieważ najbliższy sąsiad  wydzierżawił swoje pole firmie wydobywającej gaz. Pole to znajduje się nieopodal studni.  Członkowie sangi Mountain Equity Zendo aktywnie pomagają wysiedlonym ludziom, takim jak mieszkańcy pobliskiego osiedla przyczep samochodowych, z których wielu żyło w tym miejscu od 30 lat, do momentu w którym właściciel ziemi sprzedał ją spółce wodnej.  Członkowie Mount Equity pracują z miejscową organizacją  Interfaith Sacred Earth Coalition i innymi, w celu zorganizowania ruchu sprzeciwu wobec wydobycia gazu metodą szczelinowania. Zainspirowana przykładem tajlandzkiego mnicha, który wyświęcił stare drzewa, aby uchronić je przed wycinką, Dai-en rozważała wyświęcenie, pobliskiej, zagrożonej rzeki Susquehanna, najdłuższej rzeki na południe od Missisipi.  Jednakże ponieważ lokalni mieszkańcy mogliby nie zrozumieć takiego wyświecenia, w maju 2011, aby pobłogosławić rzekę,  Czcigodna Bennnage zorganizowała zamiast tego, międzyreligijną ceremonię Kwiaty na wodzie (Flowers on the water). W tym roku wiele grup przeprowadziło podobne ceremonie.

Tych, którzy chcieliby pomóc,  Mountain Equity Zendo nie prosi o osobista pomoc dla siebie, lecz o wsparcie zagrożonej społeczności w pobliżu. Najlepszym sposobem wsparcia kampanii na rzecz zwiększenia świadomości społecznej  w kwestii zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego metodą szczelinowania jest przekazywanie dotacji organizacjiResponsible Drilling Alliance, która stanowi znakomite  źródło informacji na ten temat. Buddystów zachęcamy także do kontaktowania się z kongresmenami z okręgu, w którym znajduje się Mountain Equity Zendo. Będą oni dzięki temu mieli świadomość, że sytuacji przyglądają się ludzie z zewnątrz.

Prosimy skontaktuj się z:

Senator Robert Casey, 202-224-6324, [www.casey.senate.gov/contact].
Senator Patrick Toomey, 202-224-4254, [www.toomey.senate.gov/?p=contact].
Representative Tom Marino, 570-322-3961, [marino.house.gov].

Po więcej informacji, lub aby wyrazić poparcie, skontaktuj się z Dai-en lub Daishin w Mt. Equity Zendo http://www.mtequity.org/.

Ponadto, niżej podpisani, proszą buddystów aby byli bardziej aktywni w ułatwianiu lokalnym społecznościom zrozumienia buddyjskiego pojmowania życia –  tego, że każdy z nas jest  współzależny ze wszystkimi  istotami, w tym zwierzętami, roślinami, wodą i minerałami i, że nasze działania mają konsekwencje.  Buddyści  mogą bardziej zdecydowanie wyrażać swój pogląd, zarówno w szerszej społeczności, jak i w buddyjskich sangach.  Wiele organizacji ekologicznych, grup aktywistów społecznych i duchownych chrześcijańskich z chęcią nawiązałoby dialog z osobami w poważny sposób traktującymi swoją praktykę buddyjską.  W wielu rejonach kraju wydobywa się  gaz metodą szczelinowania hydraulicznego, w tym w Kalifornii, chociaż ustawodawcy stanowi nie wiedzą nawet, gdzie to ma miejsce. Ludzie powinni wspólnie i  w zorganizowany sposób,  otwarcie wypowiadać się na temat moralnych implikacji wydobycia gazu łupkowego. Jako buddyści  w szczególny sposób postrzegamy  Ziemię i spoczywa nas odpowiedzialność dzielenia się tym co wiemy, na drodze przepełnionego współczuciem dialogu.

z poważaniem,

Rev. Dai-en Bennage, Mount Equity Zendo
Rev. Daishin McCabe, Mount Equity Zendo
Ven. Bhikkhu Bodhi, Buddhist Association of the United States 
Rev. Norman Fischer, Everyday Zen Foundation 
Roshi Joan Halifax, Upaya Zen Center, Santa Fe
Jack Kornfield, Spirit Rock Meditation Center
Rev. Taigen Dan Leighton, Ancient Dragon Zen Gate, Chicago
David Loy, Zen teacher & author
Joanna Macy, The Work that Reconnects, Berkeley
Susan Moon, lay teacher, Everyday Zen Foundation 
Roshi Enkyo Pat O’Hara, Village Zendo, New York City
Sharon Salzberg, Insight Meditation Society, Barre, Ma.
Rev. Alan Senauke, Berkeley Zen Center.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: shambhalasun.com