Tag Archives: protesty

21 maja – Międzynarodowy Dzień Protestów przeciwko Korporacji Chevron

photo.ecowatch.org

photo.ecowatch.org

Komunikat prasowy Amazon Watch:

Oakland Kalifornia,  25 kwietnia 2014 r. –  Liderzy społeczności z kilku krajów, w tym tubylczych i wiejskich społeczności z Ekwadoru ogłosili dzisiaj  ogólnoświatowy  apel o  ustanowienie światowego dnia protestów przeciwko korporacji Chevron w drugiej połowie maja, przed dorocznym spotkaniem akcjonariuszy firmy.

Apel ten pochodzi od kilku społeczności, które doświadczyły negatywnych skutków  operacji wydobywczych Chevronu,  w pięciu różnych krajach: Ekwadorze, Argentynie, Nigerii, Rumunii i Stanach Zjednoczonych.  Społeczności te, wraz z dziesiątkami popierających je  organizacji obrony praw człowieka  i ochrony środowiska,  ogłosiły 21 maja 2014 Międzynarodowym  Dniem Protestów przeciwko Korporacji  Chevron (International Anti-Chevron Day).

“Jest to niezwykle ważny krok w  globalnych działaniach mających na celu pociągnięcie Chevronu do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka na całym świecie”,  powiedział dyrektor organizacji ekologicznej Amazon Watch, Paul Paz y Mino, współpracujący ściśle z ekwadorskimi społecznościami w Puszczy Amazońskiej, które wygrały niedawno sprawę sądową  przeciwko Chevronowi, zobowiązanemu  wyrokiem sądu do wypłaty 9,5 miliardów dolarów odszkodowania.

Oświadczenie podpisane przez poszkodowane społeczności, przedstawia w skrócie częściową listę przypadków łamania przez Chevron praw człowieka i praw dotyczących ochrony środowiska oraz  zawiera apel o międzynarodową solidarność z tymi, którzy  dochodzą  od firmy Chevron  prawnego zadośćuczynienia za zniszczenia środowiska. Niektóre z żądań to:

–  Chevron powinien zapłacić za skażenie i zniszczenie natury,  w tym ekosystemów lądowych i morskich;

–  Chevron powinien uszanować prawo poszkodowanych społeczności do samostanowienia i sprzeciwu wobec stosowania szczelinowania i innych wysoce ryzykownych technologii na ich terytoriach;

–  Chevron powinien  podporządkować się zobowiązaniom prawnym nałożonym na niego przez systemy sądownicze krajów, w których prowadzi swoje operacje,  w tym orzeczeniu sądu w Ekwadorze o odszkodowaniu, którego zapłaty korporacja odmawia po ponad dwóch dekadach batalii prawnych.

Autorzy oświadczenia oznajmiają, że dopóki Chevron nie wypełni swoich prawnych zobowiązań, poszkodowane społeczności będą apelować do obywateli i rządów na całym świecie o nie nabywanie żadnych produktów marki Chevron lub marek będących własnością jednostek zależnych od Chevrona, w tym Texaco.

21 maja –  w “Międzynarodowym Dniu Protestów przeciwko Korporacji Chevron”,  demonstracje przeciwko gigantowi naftowemu planowane są w kilku społecznościach  na całym świecie, powiedział Paz y Mino.

“Społeczności będące ofiarami Chevronu już otrzymują ogromne poparcie na prawie każdym z kontynentów”, stwierdził Paz y Mino. “Siedemdziesiąt pięć organizacji podpisało się do tej pory pod apelem  i spodziewamy się, że to poparcie będzie gwałtownie rosło, gdy ludzie dowiedzą się o nadużyciach  Chevronu  i  jego uporczywej odmowie wypełnienia zobowiązań prawnych wobec  wielu lokalnych  społeczności, w miejscach w których  prowadzi swoje działania”.

“Celem tej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie i promocja  platformy publicznej, która pozwoli tym, którzy cierpią lub cierpieli z powodu działalności Chevronu, na wyrażenie  sprzeciwu i dotarcie z nim do ludzi na całym świecie”, powiedział Humberto Piaguaje, lider tubylczej społeczności Siekopai z Ekwadoru i koordynator   Union of People Affected by Texaco Petroleum Operations ( Unii Ludzi Poszkodowanych na skutek Operacji Texaco Petroleum ), jednej  z organizacji promujących apel.

“Staje się coraz bardziej jasne, że problemy Chevronu na całym świecie nie są rezultatem jakiejś serii odosobnionych błędów operacyjnych”,  powiedział Paz y Mino. “Chevron ma poważny problem kulturowy zaczynający się od prezesa, Johna Watsona.  Istnieją dowody na to, że Watson sprzyja modelowi nieetycznego działania, który przenika  do samego sedna kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa,  opartej na zachłannym dążeniu do coraz większych zysków, nawet kosztem wrażliwych społeczności”.

W zeszłym roku setki protestujących przed siedzibą centrali Chevronu w pobliżu San Francisco zaapelowało o odwołanie prezesa Watsona z powodu jego słabego przywództwa i powtarzającego się lekceważenia praw człowieka oraz środowiska, szczególnie w Ekwadorze, gdzie przedsiębiorstwo przyznało się do spuszczenia miliardów galonów (1 galon = 3,785 l) toksycznych odpadów w puszczy tropikalnej.  Polityka Chevronu polegająca na obwinianiu swoich ofiar i lekceważeniu krytyki ze strony własnych akcjonariuszy, nasiliła się znacznie po tym, gdy Watson został dyrektorem naczelnym  i prezesem zarządu.

Na dorocznym spotkaniu Chevronu 28 maja, akcjonariusze wściekli na Watsona z powodu jego braku woli zajęcia się problemem nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwo praw człowieka, będą głosowali nad czterema uchwałami podważającymi  jego zwierzchnictwo . Niewątpliwie z powodu chęci  uniknięcia konfrontacji ze swoimi krytykami, Watson po raz pierwszy przeniósł to doroczne spotkanie z siedziby centrali Chevronu w pobliżu San Francisco, do odizolowanego miasta w Teksasie, położonego o pięć godzin jazdy samochodem od najbliższej aglomeracji miejskiej.

Chevron od lat znajduje się pod obstrzałem  krytyki ze strony   coraz większej liczby organizacji ekologicznych  i obrony praw człowieka, w tym 43 organizacji z USA, które niedawno  skrytykowały Watsona za zaangażowanie  w prawną kampanię odwetowa wymierzoną w prawników  i aktywistów, którzy pociągnęli przedsiębiorstwo do odpowiedzialności w Ekwadorze.

Dzisiejsze oświadczenie poszkodowanych społeczności nie pozostawia wątpliwości, że Chevron rozmyślnie spowodował rozległe skażenia środowiska na całym świecie, wielokrotnie łamał przepisy ochrony środowiska, i sprzymierzał się z brutalnymi reżymami wojskowymi współwinnymi łamania praw człowieka, w tym śmierci protestujących w obronie środowiska naturalnego w Nigerii i użycia pracy przymusowej w Myanmarze. Według autorów oświadczenia, Chevron,   zamiast poważnego potraktowania krytyki,  wydaje setki milionów dolarów na “greenwashing”, reklamę i agresywne odwetowe ataki prawne.

Poszkodowane społeczności i ich zwolennicy oskarżają również Chevron o lekceważenie przepisów prawa,  gdy jest możliwość zwiększenia zysków,  podkopywanie systemów sprawiedliwości i niezawisłości sądów oraz  ataki na same ofiary swoich przestępstw ekologicznych , gdy stają w obronie własnych praw i sprzeciwiają się korporacji.

źródło: amazonwatch.org

Deklaracja Ofiar Chevronu w formacie pdf (w jęz. angielskim)

zobacz także:

Chevron zagrożeniem dla społeczeństwa otwartego – list otwarty

Żurawlów: apel do społeczeństwa

Sąd apelacyjny w Kanadzie nakazuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Chevronowi

“Frack Democracy” – film dokumentalny Lecha Kowalskiego

the-greens-enGaz łupkowy nie jest już  w Europie jedynie przedmiotem dyskusji.   Jego eksploracja  jest w toku w kilku krajach europejskich, a ogromne obszary zostały przeznaczone na potencjalne szczelinowanie (technologia stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego – przyp.red.).

Film Lecha Kowalskiego pokazuje realia poszukiwań gazu niekonwencjonalnego w trzech społecznościach – w Żurawlowie w Polsce; Balcome w Wielkiej Brytanii i Pungesti w Rumunii. Gdy międzynarodowe przedsiębiorstwa narzucają swoje plany lokalnym społecznościom, demokracja stoi pod znakiem zapytania, a media często nie informują o sprzeciwie wobec szczelinowania.

Film przedstawia rzeczywistość na samym dole   i opowiada historię wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych z perspektywy ludzi, którzy narażeni są na największe straty.

źródło: www.greens-efa.eu

Film można obejrzeć tutaj: http://www.greens-efa.eu/frack-democracy-12325.html  (wersja angielska)http://www.greens-efa.eu/lech-kowalski-frack-democracy-12436.html  (wersja polska)

zobacz także: Żurawlów: apel do społeczeństwa

Prestiżowa Nagroda Goldmana dla aktywistki antyłupkowej

photo. goldmanprize.org

photo. goldmanprize.org

Amerykańska prawniczka pomagająca społecznościom lokalnym w USA w walce z wydobyciem gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania hydraulicznego , Helen Slottje  została uhonorowana prestiżową  ekologiczną Nagrodą   Goldmana. Nagroda Goldmana (Goldman Environmental Award), nazywana często “ekologicznym Noblem”, jest największą  i najpoważniejszą światową  nagrodą  w dziedzinie ekologii. Co roku otrzymuje ją 6 osób, określanych mianem “ekologicznych bohaterów”  – przedstawicielki i przedstawiciele każdego z zamieszkałych  kontynentów –  które dzięki  swojej ciężkiej i długotrwałej pracy, często kosztem ogromnego  osobistego ryzyka, w sposób znaczący  przyczyniły się do  zachowania  i polepszenia stanu  środowiska naturalnego. 

Helen Slottje nazywana jest architektką strategii walki o wprowadzenie zakazu szczelinowania w stanie Nowy Jork. Wraz z mężem Davidem, posługując się zapisem w stanowej konstytucji dającym    samorządom prawo do podejmowania decyzji w sprawie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  prowadziła bezpłatną pomoc prawną dla  społeczności w całym stanie Nowy Jork, broniących się przed przedsiębiorstwami wydobywczymi poprzez wprowadzanie  lokalnych zakazów wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania hydraulicznego.  Jej praca  utorowała drogę dla wprowadzenia 75 całkowitych  zakazów i 102 moratoriów na szczelinowanie w stanie Nowy Jork  oraz zainspirowała do podobnych działań  społeczności w całych Stanach Zjednoczonych:  w  Pensylwanii, Ohio, Kolorado, Kalifornii a nawet w Teksasie.

Helen Slottje pracowała jako prawnik korporacyjny w dużej firmie prawniczej w Bostonie, gdzie poznała swojego przyszłego  męża Davida,  który był jej kolegą z pracy.  Helen porzuciła swoją korporacyjną praktykę prawniczą i przeprowadziła się do Ithaca, małej miejscowości  położonej 350 kilometrów na północny wschód od Nowego Jorku, gdzie wcześniej przeniósł się David, aby rozpocząć pracą w firmie rodzinnej. Zakochali się w wiejskim i małomiasteczkowym uroku regionu Finger Lakes i  postanowili zostać tu na dobre. Na wiosnę 2009 roku Slottje  zobaczyła w lokalnej gazecie ogłoszenie o spotkaniu  w sprawie poszukiwania  gazu łupkowego, zorganizowanym przez lokalną społeczność. Poszła na spotkanie powodowana ciekawością i wróciła z niego wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Przepiękne niegdyś tereny o nieskazitelne czystym środowisku, zeszpecone przez konstrukcje przemysłowe,  sprzęt do wykonywania odwiertów i doły z odpadami.  Rodziny pozostawione same sobie, zmuszone do życia z zanieczyszczoną wodą i powietrzem,  cierpiące z powodu problemów zdrowotnych na skutek szczelinowania.  Jej przerażenie zamieniło się w postanowienie i zdecydowała się pozostać w Ithaca, aby pomóc lokalnym społecznościom w ich walce ze szczelinowaniem.

Jej pierwszym projektem jako wolontariuszki  było przygotowanie sprawy sadowej  przeciwko budowie przez firmę gazową  kompleksu przemysłowego na terenie opuszczonego terenu wojskowego w pobliskim mieście Horseheads.  Sprawa została ostatecznie  wygrana przez przedsiębiorstwo, lecz Slottje  zorientowała się, że można użyć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przepisów dotyczących przeznaczenia gruntów do skutecznego wprowadzenia zakazu szczelinowania.  Najpierw przedyskutowała swój pomysł z członkami grupy obywatelskiego sprzeciwu przeciwko szczelinowaniu w mieście Ulisses, i wraz  ze swoim mężem Davidem pomogła jej w przygotowaniu miejscowego zakazu stosowania tej technologii.  Inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem  lokalnej społeczności,  została napisana petycja   o zakaz szczelinowania, którą podpisało większość mieszkańców. Wkrótce  obywatele miast w całym stanie zaczęli przygotowywać podobne petycje. Przez następnych kilka miesięcy Slottje jeździła setki kilometrów z miasta do miasta udzielając setek godzin bezpłatnych porad prawnych na spotkaniach społeczności.

Podczas gdy  za tą strategią opowiedziała się większość obywateli i zarządów miast, przemysł gazowy otwarcie  kpił ze Slottje i groził jej.  Była ofiarą napaści słownych, śledzono jej samochód, gdy wracała w nocy ze spotkań grup obywatelskich i usiłowano zastraszyć.

Kiedy zarząd miasta Dryden wprowadził  jednogłośnie zakaz szczelinowania w 2011  roku, przemysł gazowy pozwał miasto do sądu.  Wyrok sądu pierwszej instancji był korzystny dla miasta, przedsiębiorstwa gazowe złożyły apelację, którą również przegrały. Sprawa jest w tej chwili rozpatrywana przez stanowy sąd najwyższy.

Na podstawie innowacyjnych  ram prawnych  stworzonych przez Slottje, ponad 170 miast w całym stanie Nowy Jork uchwaliło lokalne prawa zakazujące wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania.  O wiele więcej, zainspirowanych sukcesem małych miast zwyciężających w walce z potężnymi korporacjami, pracuje nad wprowadzeniem podobnych zakazów.  Ich praca stanowi jednocześnie inspirację dla organizacji obywatelskich w innych stanach, szukających sposobu na uregulowanie szczelinowania.

Slottje zapowiedziała,  że użyje prestiżu oraz pieniędzy (175 000 dolarów) związanych  z otrzymaniem nagrody dla popularyzacji swojej kampanii na całym świecie.

“Szczelinowanie jest symptomem o wiele większego problemu w naszym społeczeństwie – oligarchii, całkowitego oddzielenia ludzi podejmujących decyzje od tych, których życia te decyzje dotyczą”,  powiedziała.

Jan Skoczylas

na podstawie: goldmanprize.org,  www.nofrackingway.us

Żurawlów: apel do społeczeństwa

photo.Occupy Chevron Żurawlów

photo.Occupy Chevron Żurawlów

Czy słyszeliście o gazie łupkowym?

Na pewno tak –  to bogactwo, które mamy na wyciągnięcie ręki.

Czy słyszeliście o technologii wydobycia?

Pewnie tak – niewielka ingerencja w środowisko, technologia zapewniająca pełne bezpieczeństwo, przejściowe zmiany w krajobrazie…

Czy słyszeliście o proteście rolników w Żurawlowie?

Może co nieco –  grupa zmanipulowanych, upartych wieśniaków, która nie chce bogatego inwestora w swojej wsi.

Jeżeli taka jest wasza wiedza, to jest ona zgodna z wiedzą zdecydowanej większości Polaków.

Nie wiemy już, jakimi słowami mówić do Was. Od 10 miesięcy kontynuujemy aktywny protest przeciwko działaniom firmy CHEVRON, która prowadzi poszukiwania gazu łupkowego w naszej gminie. Od 10 miesięcy mówimy, piszemy, krzyczymy, prosimy, aby urzędnicy, politycy, dziennikarze, działacze społeczni i tzw. zwykli obywatele zastanowili się nad argumentami, którymi się posługujemy. Ostrzegaliśmy już przed:

  • arogancją koncernu, który łamiąc prawo i zupełnie nie licząc się z mieszkańcami daje nam przedsmak przyszłej “współpracy”. Jak do tej pory “współpraca” ta sprowadza się do spotkań w sądzie, gdzie występujemy w roli OSKARŻONYCH, mimo, że firma dotąd nie potrafi zgromadzić dokumentów, które uprawniałyby ją do prowadzenia wierceń;
  • tym, że nasze ziemie na Zamojszczyźnie należą do najżyźniejszych w Polsce, a przy gęstości odwiertów, które będą konieczne do eksploatacji złoża, stracimy możliwość jej uprawiania;
  • możliwością skażenia wód podziemnych, opierając się na doświadczeniach amerykańskich (w samej Pensylwanii złożono w 2012 roku-499, a w 2013 roku- 398 doniesień o skażeniu wód). Cała Lubelszczyzna znajduje się na Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, które są rezerwuarem wody pitnej również dla przyszłych pokoleń. Wystarczy awaria jednego odwiertu, by doszło do nieodwracalnych szkód;
  • produkcją ogromnych ilości toksycznych ścieków, przy braku technologii ich skutecznego oczyszczenia;
  • przymusowymi wywłaszczeniami, bo udokumentowane złoże staje się celem publicznym (koncesje na gaz łupkowy zajmują ok. 1/3 powierzchni Polski);
  • planami rozpoczęcia poszukiwań gazu w samym sercu Roztocza (gmina Susiec);
  • hałasem, rozjeżdżonymi przez cysterny drogami, zniszczoną infrastrukturą…

I co? I nic. Sprawy, które powinny wstrząsać i nie pozwolić spokojnie zasnąć, prawie nikogo nie obchodzą. Śpijcie dalej, drodzy państwo. Niech do snu utulą Was słowa A. Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (sic!): “Kontrole wobec przedsiębiorców poszukujących i rozpoznających złoża gazu z łupków, powinny być dla nich przyjazne i żadnym wypadku nie zniechęcać ich do dalszej eksploatacji tego surowca”.

Proszę pamiętać o głównym przesłaniu urzędnika, zajmującego się ochroną środowiska: NIE WOLNO ZNIECHĘCAĆ INWESTORA!

W tym właśnie kierunku od kilku lat zmierza proces legislacyjny w Polsce. Główny Geolog Kraju S. Brodziński stwierdził wprost, że należy dokonać takich regulacji prawnych, aby przeciwnicy gazu łupkowego nie mogli używać prawa w celu zablokowania procesu wydobycia. Jesteśmy przekonani, że moment przebudzenia nie będzie przyjemny. Jeżeli złoża w Polsce okażą się perspektywiczne i opłacalne, koncerny wydobywcze nie będą miały “nieprzyjemności” związanych z uciążliwymi kontrolami, zainteresowanie społeczeństwa będzie tak nikłe, jak do tej pory, a przepisy prawa zablokują możliwość prowadzenia skutecznego protestu, to… No właśnie, to co? Może warto zapytać mieszkańca Ekwadoru lub Nigerii co będzie dalej.

Nie prosimy już nawet o wsparcie naszego protestu. Od tylu miesięcy to robiliśmy, że wiemy, iż jest to mało skuteczne. Prosimy o wyłączenie TV i włączenie myślenia (jest to hasło jednego z niezależnych portali internetowych) i całkowicie samodzielne zainteresowanie się przyszłym gazowym Eldorado w Polsce i tym, w jakim celu rozmontowywane są w naszym kraju resztki demokracji. Eldorado? Być może tak – ale dla kogo?

Mieszkańcy protestujący w Żurawlowie, gmina Grabowiec, powiat zamojski

http://www.facebook.com/OccupyChevronPL
http://occupychevron.tumblr.com/

źródło: zielonewiadomosci.pl

Rumunia: protesty przeciw wydobywaniu gazu łupkowego przez Chevron

Tysiące Rumunów wyszły w niedzielę na ulice, by zaprotestować przeciw eksploatacji złóż gazu łupkowego oraz firmie Chevron, która przygotowuje się do zainstalowania pierwszej sondy eksploatacyjnej w Rumunii.

więcej:  Protesty przeciw wydobywaniu gazu łupkowego przez Chevron – Finanse – WP.

Spotkanie z Żurawlowem w Warszawie!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z aktywistkami i aktywistami z Żurawlowa, które odbędzie się 9 kwietnia 2014 o godz. 18.00 w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Jazdów 2). 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu / wystawy Marthy Rosler “Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce.”

więcej o spotkaniu na stronie CSW oraz na Facebooku.
więcej informacji o projekcie Marty Rosler: tu.

Wstęp wolny!
Zapraszamy!

za: Occupy Chevron (Poland)

Los Angeles wprowadza zakaz wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej

labansfracking (1)

photo.ecowatch.com

Rada miasta Los Angeles uchwaliła jednogłośnie w piątek 28 lutego 2014 roku zakaz wydobycia  gazu łupkowego i ropy łupkowej przy użyciu niebezpiecznej metody szczelinowania hydraulicznego. Zakaz ma obowiązywać dopóki nie będzie całkowitej pewności,  że technologia ta jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Cztery miasta w stanie Kolorado wprowadziły podobne zakazy w listopadzie 2013 roku, a hrabstwo Mora w Nowy Meksyku, jako pierwsze wprowadziło moratorium w maju tego samego roku. Kalifornijscy ustawodawcy dążą do wprowadzenia zakazu szczelinowania na terenie całego stanu,  na podstawie obaw, że może ono zagrozić uszczuplonym przez suszę zasobom wody pitnej.  Ostatni raport organizacji Ceres pokazuje, że 96% odwiertów do szczelinowania w Kalifornii znajduje się w pobliżu terenów zagrożonych suszą  i niedoborem wody.

Udokumentowany został związek chemikaliów używanych do szczelinowania z przypadkami bezpłodności, wadami wrodzonymi i zachorowaniami na raka. Badanie Agencji Ochrony Środowiska z 2011 roku wykazało, że warstwa wodonośna w stanie Wyoming została skażona płynem do szczelinowania, z poziomem benzenu znacznie wyższym od standardu określonego przez Ustawę o Bezpieczeństwie Wody Pitnej  (Safe Water Drinking Act). Badanie Duke University z 2013 roku, w którym przepadano 141 studni z wodą do picia, wykryło metan – naturalny gaz uwalniany w trakcie procesu szczelinowania  –  w 82% z nich. Również analiza przeprowadzona w tym roku  przez Associated Press, wykazała związek pomiędzy doniesieniami  o skażeniach w Zachodniej Wirginii i Pensylwanii,  a lokalnymi projektami szczelinowania hydraulicznego.

Wiele instytucji, w tym National Oceanic and Atmospheric Administration, opublikowało badania wskazujące  na  związek pomiędzy budową nowych odwiertów, a wzrostem toksycznego zanieczyszczenia powietrza.  U.S Geological Survey  przedstawiła raport łączący trzęsienia ziemi, w tym trzęsienie o mocy 5,6 stopni  w skali Richtera w 2011 w Oklahomie, z wstrzykiwaniem zużytego płynu po szczelinowaniu. W przeszłości trzęsienia ziemi zdarzały się w tym stanie zaledwie kilka razy w roku, ich liczba wzrosła do tysiąca,  po rozpoczęciu wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę.

Badania opinii publicznej pokazują, że większość mieszkańców Kalifornii sprzeciwia się szczelinowaniu.  Od rozpoczęcia kampanii Californians Against Fracking w maju 2013 roku, ponad 200 000 Kalifornijczyków podpisało petycje do gubernatora Browna o zakaz stosowania tej technologii na terenie stanu.

źródło: thinkprogress.org, foodandwaterwatch.org

Szef największego koncernu paliwowego świata został antyłupkowym aktywistą!

Exxon-refinery-132x108Przeciwnikom wydobycia gazu łupkowego w USA przybył nieoczekiwany sojusznik –  Rex Tillerson – prezes największego koncernu paliwowego na świecie: Exxon Mobil. 

Największe amerykańskie gazety – renomowany “Wall Street Journal”, oraz “USA Today” podały sensacyjną wiadomość, że mieszkający w ekskluzywnym Bartonville w Teksasie (część aglomeracji Dallas), szef firmy Exxon, pozywa wraz z sąsiadami firmę wydobywczą gazu łupkowego.

Oburzeni mieszkańcy bezwzględnie domagają się natychmiastowego wstrzymania budowy instalacji pozyskiwania ogromnych ilości wody, przeznaczonej do szczelinowania hydraulicznego – niebezpiecznej technologii wydobycia gazu ze skał łupkowych. Prezes Tillerson aktywnie uczestniczy w spotkaniach rady miejskiej Bartonville organizowanych przez obrońców środowiska. Szef Exxona, mimo braku czasu, poświęcił także cały dzień na udział w mediacjach z łupkowym inwestorem. Według mediów amerykańskich, niepokój prezesa Tillersona wzbudza nieunikniony spadek wartości jego posiadłości spowodowany transportem wody do szczelinowania przez jeżdżące dzień i noc cysterny samochodowe. Według dokumentów sądowych, wiązałaby się to ze znacznym podniesieniem poziomu hałasu, co spowoduje utratę wartości  nieruchomości i spokoju zamożnych mieszkańców, stanowiąc jednocześnie wymierne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydobycie gazu łupkowego ma być realizowane przez firmę Cross Timbers Water Supply i przewiduje budowę 15-kondygnacyjnej wieży ciśnień w pobliżu malowniczej posiadłości Tillersona oraz jego rancha, na którym hoduje szlachetne konie. Oparte na toksycznych substancjach chemicznych szczelinowanie hydraulicznie (ang. fracking), stosowane przy wydobyciu gazu łupkowego, jest uważane przez ekspertów ochrony środowiska naturalnego, za technologię niezwykle groźną. Wymaga ono wpompowywania w warstwy skał łupkowych milionów ton wody wymieszanej z niebezpiecznymi chemikaliami. Exxon Mobil, podobnie jak inne giganty naftowe, jest bardzo mocno zaangażowany w wydobycie gazu tą metodą i do tej pory utrzymywał, że technologia ta jest całkowicie bezpieczna. Rzecznik prasowy największego giganta paliwowego świata ograniczył się do stwierdzenia, że pozew prezesa Tillersona jest jego “prywatną sprawą” a Exxon Mobil nie uczestniczy w nim pod względem prawnym.

Media w USA komentują pozew jako typowy przejaw postawy “not-in-my-backyard” (dosł. nie w moim ogródku), pojawiającej się często w sytuacji konfliktu interesu publicznego z prywatnym. Przyznają jednak, że zachowanie szefa Exxonu w kontekście prołupkowej działalności koncernu Exxon którym kieruje, musi budzić co najmniej zdziwienie. Nie byłoby to w porządku, gdyby lokalny koncern wydobywczy chciał czerpać zyski z gazu łupkowego kosztem mieszkańca Teksasu –  prezesa Tillersona, który przecież musiałby ponieść wymierne straty finansowe.

Na problemy mieszkańców Bartonville zareagowały kanadyjskie organizacje ochrony środowiska. Pośpieszyły one już z pomocą panu Tillersonowi w jego nierównej walce, dostarczając mu bezpłatny podręcznik działań aktywisty antyłupkowego.

źródło: obywatelekontroluja.pl

Apel o bezpośrednie wsparcie blokady w Żurawlowie!

 

photo.Occupy Chevron Żurawlów

photo.Occupy Chevron Żurawlów

Po niemal 300 dniach najdłuższego w historii powojennej Polski protestu mieszkańcy i mieszkanki Żurawlowa i Gminy Grabowiec potrzebują naszego wsparcia. W poniedziałek 24 lutego wbrew prawu i bez odpowiednich zgód firma Chevron planuje wkroczyć z ciężkim sprzętem na teren koncesji Grabowiec i dzierżawionej działki. Proceder jak zwykle w takich przypadkach wspierać będzie zapewne jedna z firm ochroniarskich.

Degradacja środowiska naturalnego w procesie hydroszczelinowania dobrze znana choćby ze Stanów Zjednoczonych była od początku głównym powodem protestu. Zagrożenie dla rolnictwa, zbiorników wody pitnej, toksyczność płuczki oraz zanieczyszczenie powietrza spotkały się z gwałtownym oporem ludzi, którzy od wieków żyją tu z upraw. Sprzeciw ten szybko przerodził się w batalię z bezprawiem, samowolką oraz interesem wąskiej grupy osób i firm kosztem całego społeczeństwa.

Trwający ponad 2 lata protest oraz od 3 czerwca 2013 blokada nie spotkały się z żadną konstruktywną reakcją władz. Również Chevron, inwestujący od czasu bezprawnej próby rozpoczęcia prac miliony w kampanie reklamowe całkowicie ignoruje społeczny sprzeciw – jednocześnie deklarując swoją “społeczną odpowiedzialność”.
W ramach realizacji tych haseł Chevron posuwa sie do zastraszania protestujących – wytocza procesy sądowe, skłóca ze sobą społeczności lokalne. Wszystko to nie przyniosło zamierzonego skutku, w konsekwencji czego koncern posuwa się do rozwiązać siłowych – znanych z innych części świata praktyk (Ekwador, Nigeria, ostatnio również Rumunia). Sam wciąż jednak pozostaje bezkarny mimo prawomocnych orzeczeń sadowych.

Wzywamy więc wszystkie i wszystkich z Was, którzy mają dość ignorowania głosu społecznego. Mamy prawo do decydowania o własnym losie. Zapraszamy do wsparcia mieszkańców bezpośrednio podczas blokady!

Więcej informacji w sprawie blokady i dojazdu tel. : 796 587 386

źródło: Occupy Chevron (Poland)

Lekarze apelują do prezydenta Obamy o wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących szczelinowania

gaz-łupkowy-100x100Ponad tysiąc lekarzy i innych specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia apeluje do prezydenta Obamy o podjęcie kroków w celu ochrony Amerykanów przed zagrożeniami związanymi z wydobyciem gazu łupkowego i ropy łupkowej metodą szczelinowania hydraulicznego.

W czwartek, organizacja Environmental America przekazała list z ponad tysiącem podpisów profesjonalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej, którzy proszą prezydenta Obamę o wprowadzenie zakazu szczelinowania w niektórych rejonach USA oraz o gwarancję, że stosowanie tej technologii nie będzie wyłączone spod działania przepisów  ochrony środowiska, takich jak Ustawa o Czystości Wód (Clean Water Act) i Ustawa o Czystości Powietrza (Clean Air Act). List podkreśla zagrożenia dla zdrowia i środowiska  wynikające z zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego, w tym skażenie wody pitnej, rakotwórcze zanieczyszczenie powietrza, poważne i chroniczne skutki zdrowotne oraz emisje gazów cieplarnianych.

“Biorąc pod uwagę te tragiczne szkody, rozważną decyzją byłby zakaz szczelinowania”, czytamy w liście.  “Zamiast tego, przemysł naftowo-gazowy w gorączkowym tempie dąży do rozwoju wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej, nawet na terenach, które dostarczają wodę pitną dla milionów Amerykanów”.

Autorzy listu zwracają uwagę na  możliwe negatywne skutki zdrowotnych związane ze szczelinowaniem, z których wiele zostało dobrze udokumentowanych: odnotowują na przykład badanie, które wykazało, że ludzie żyjący w odległości do pół mili od odwiertów “są w ciągu całego swojego życia bardziej narażeni na zachorowanie na nowotwory od ludzi mieszkających dalej”. Zauważają również “zwiększającą się  ilość udokumentowanych przypadków chronicznych i poważnych skutków zdrowotnych u ludzi mieszkających w pobliżu miejsc, gdzie odbywa się szczelinowanie –  w tym nudności, wysypki, bóle głowy i krwotoki z nosa”. Zeszłoroczny raport z Pensylwanii udokumentował cała gamę problemów zdrowotnych u mieszkańców żyjących w pobliżu odwiertów – jednakże w stanie tym wprowadzono prawo zakazujące lekarzom informowania pacjentów jakie substancje używane do szczelinowania mogą być przyczyna ich chorób.

List wskazuje również na zagrożenia związane z zużytym płynem szczelinującym, który w przeszłości wielokrotnie  wylewał się i przenikał do wód gruntowych. Raport z października zeszłego roku podaje, że odwierty do szczelinowania w USA wyprodukowały w 2012 roku  280 miliardów galonów(1 gallon = 3, 785 l – przyp. tłum.) toksycznych ścieków, część z nich radioaktywnych. Są one często magazynowane w głębokich studniach,  które z czasem mogą  zawodzić i w rezultacie spowodować skażenie   zasobów wody –  według raportu, w samym stanie Nowy Meksyk, chemikalia z szybów naftowych i gazowych skaziły źródła wody co najmniej 421 razy.

Obecnie, kwestia uregulowań prawnych dotyczących szczelinowania, leży głównie w gestii poszczególnych stanów. Wcześniej w tym roku, Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA) wydała wytyczne w sprawie wstrzykiwania pod ziemię oleju opałowego podczas procesu szczelinowania, praktyki na którą przedsiębiorstwa muszą  uzyskać zgodę EPA. Lecz większej części, przepisy różnią się znacznie w zależności od stanu. Kalifornia uchwaliła niedawno jedno z surowszych w USA praw, które oprócz innych rzeczy, wymaga od przedsiębiorstw wydobywczych zamieszczenia listy substancji chemicznych używanych w procesie szczelinowania w Internecie.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas 

źródło: thinkprogress.org

zobacz także: Raport: W wyniku szczelinowania powstają miliardy litrów toksycznych, czasami radioaktywnych, produktów ubocznych