Tag Archives: gaz łupkowy anglia

W.Brytania. Lokalne władze zablokowały odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego

Nadzieje brytyjskiego rządu na uruchomienie wydobycia gazu ze złóż łupkowych natrafiły na poważną przeszkodę po tym, jak władze hrabstwa Lancashire odrzuciły trzeci już wniosek firmy Cuadrilla o pozwolenie na wykonanie odwiertu ze szczelinowaniem hydraulicznym.

Cuadrilla jest obecnie jedyną firmą aktywnie starającą się o pozwolenia na wykonanie odwiertów poszukiwawczych w północno-zachodniej Anglii po tym, jak brytyjski rząd zaostrzył regulacje dotyczące wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego.

więcej:  W.Brytania. Lokalne władze zablokowały odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego – Serwis informacyjny.

Szkocja wprowadza moratorium na wiercenia w łupkach

W środę szkocki minister energii Fergus Ewing ogłosił w parlamencie Szkocji, że wprowadza moratorium na poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy naftowej, także z łupków.

Ewing zapowiedział, że moratorium będzie obowiązywać do czasu zbadania, jaki wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ma eksploatacja złóż w łupkach. Do tej pory w Szkocji nie prowadzono poszukiwań złóż gazu w łupkach, ale część analityków oceniała, że w szkockich łupkach może być do 80 bln m sześc. gazu, co na 30 lat zaspokoiłoby zapotrzebowanie Wielkiej Brytanii.


wiecej:  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17326883,Szkocja_wprowadza_moratorium_na_wiercenia_w_lupkach.html#ixzz3Qhc1ek1N

Gaz łupkowy i szczelinowanie, ocena dowodów

Dwie bardzo wpływowe i cieszące się dużym autorytetem organizacje brytyjskie,  Naukowcy na rzecz na Rzecz Globalnej Odpowiedzialności  (Scientists for Global Responsibility –  SGR)  i Licencjonowany Instytut Zdrowia Środowiskowego  (Chartered Institute for Environmental Health – CIEH) opublikowały kilka dni temu raport będący analizą  aktualnych danych odnoszących się do wydobycia gazu łupkowego metodą  szczelinowania hydraulicznego.  Tłumaczenie wydanego  z tej okazji komunikatu prasowego CIEH,  będącego omówieniem raportu, można przeczytać poniżej:

Komunikat prasowy, 21 lipca 2014

Organizacje Naukowcy na rzecz na Rzecz Globalnej Odpowiedzialności  (Scientists for Global Responsibility – SGR)  i Licencjonowany Instytut Zdrowia Środowiskowego  (Chartered Institute for Environmental Health – CIEH) opublikowały  dzisiaj raport, który stanowi analizę aktualnych danych dotyczących różnych kwestii związanych z wydobyciem gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.  Obejmują one aspekty ekologiczne  oraz dotyczące zdrowia publicznego, a także czynniki społeczno-gospodarcze.

Należy zaznaczyć, że raport jest niezależną oceną opartą na wynikach badań naukowych.  Zwraca on uwagę na:

– poważne braki  w zakresie nadzoru regulacyjnego w odniesieniu do  lokalnych zagrożeń ekologicznych  i zagrożeń dla zdrowia publicznego.

–   możliwość osłabienia krajowych i międzynarodowych  wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w konsekwencji  wydobycia gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

– fakt, że proces szczelinowania z definicji wymaga zużycia ogromnych ilości wody, co może spowodować niedobory wody na wielu obszarach.

– całkowity brak dowodów na poparcie tezy,  że wydobycie gazu łupkowego obniży ceny energii w Wielkiej Brytanii, a także niebezpieczeństwo jego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Raport podkreśla również, że dowody na lokalne skażenia środowiska na skutek wydobycia gazu łupkowego są dobrze udokumentowane w literaturze naukowej, a więc twierdzenia o ich braku mijają się  z prawdą. Pomimo, że prosta ekstrapolacja  doświadczeń  z USA (gdzie jak do tej pory przeprowadzono większość zabiegów szczelinowania hydraulicznego ) do Wielkiej Brytanii  nie jest możliwa,   istnieją powszechne obawy, ze nawet z mocnymi uregulowaniami prawnymi, bezpieczeństwo szczelinowania w Wielkiej Brytanii jest wątpliwe.

Co więcej, raport zwraca uwagę na to, że władze lokalne i inne organy  kontrolne, były poddane ostatnio cięciom budżetowym, co osłabia ich zdolność do zapewnienia odpowiedniego nadzoru regulacyjnego. Jednocześnie paradoksalnie, to  uregulowania prawne przedstawiane są jako sposób na skuteczne zarządzanie procesem w celu ograniczenia zagrożeń.

Dyrektor Naczelny CIEH, Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE),  Graham Jukes powiedział: “CIEH  konsekwentnie opowiada  się za obowiązkową ,    pełną i  niezależną oceną oddziaływania na środowisko  dla wszystkich  projektów wydobycia gazu łupkowego, przed wydaniem pozwolenia  na wiercenia”.

“W naszym  zapale do  eksploatacji nowych źródeł energii  musimy ocenić ryzyko  i uzyskać pewność,  że nie ma niedopuszczalnych niekorzystnych konsekwencji dla środowiska i ludzi  w społecznościach sąsiadujących z miejscami wydobycia.  Pomimo zachęty ze strony rządu centralnego,  władze lokalne powinny sprzeciwiać się zezwoleniom na wydobycie gazu łupkowego na swoich terenach do czasu uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, ze obecnie nie ma dowodów na bezpieczeństwo projektów  planowanych w Wielkiej Brytanii i powinna zostać zastosowana zasada ostrożności”.

Dyrektor Generalny SGR i współautor raportu, dr. Stuart Parkison powiedział: “Zgromadzone przez nas dowody pokazują, ze wydobycie następnego paliwa kopalnego –  takiego jak gaz łupkowy w Wielkiej Brytanii – najprawdopodobniej jeszcze bardziej osłabi nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Powinniśmy skupić  się na niskoemisyjnych źródłach energii, szczególnie energiach odnawialnych oraz zdecydowanych działaniach mających na celu oszczędność energii”.

Raport w formacie PDF:  http://www.sgr.org.uk/pages/shale-gas-and-fracking-examining-evidence Współautorzy: Gwen Harrison, Stuart Parkinson i Gary McFarlane

Kontakt dla mediów: 020 7827 5922 lub 07721 456727 (Brian Cowan), email: b.cowan@cieh.org

O Licencjonowanym Instytucie Zdrowia Środowiskowego  (Chartered Institute of  Environmental Health –  CIEH):

CIEH zrzesza ponad 10 000 specjalistów w dziedzinie zdrowia środowiskowego  pracujących w sektorze  publicznym, prywatnym i non-profit.  CIEH zapewnia najwyższe standardy kompetencji zawodowych swoich członków, wierząc, ze poprzez działania na rzecz zdrowia środowiskowego,  można wpłynąć na poprawę stanu zdrowia ludzi.

Specjaliści w dziedzinie zdrowia środowiskowego pracujący w instytucjach władzy lokalnej odpowiadają za ocenę  zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiskowego społeczności i indywidualnych jednostek oraz  zagwarantowanie utrzymania  ochrony środowiska.

Więcej informacji: www.cieh.org

O Naukowcach na rzecz Globalnej Odpowiedzialności ( Scientists for Global Responsibility – SGR):

SGR jest niezależną brytyjską organizacją członkowską zrzesizającą ponad 900 naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi i społecznymi , inżynierów, informatyków i architektów.  Promuje naukę, projekty i technologie, które przyczyniają się do pokoju, sprawiedliwości społecznej  i równowagi ekologicznej.

SGR prowadzi badania, edukację i kampanie dotyczące wiei lu kwestii, w tym zmiany klimatu, zrównoważonej energii, bezpieczeństwa rozbrojenia, oraz tego kto kontroluje naukę i technologie.

Więcej informacji:  http://www.sgr.org.uk/ 

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło:  www.cieh.org 

zobacz także:  Czołowe brytyjskie organizacje ekologiczne apelują o zaostrzenie przepisów regulujących poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego

Owacja na stojąco dla reżysera  Lecha Kowalskiego i rolnika z Żuralowa po projekcji “Drill,  baby, drill”  w Balcombe w Anglii

“Frack Democracy” – film dokumentalny Lecha Kowalskiego

the-greens-enGaz łupkowy nie jest już  w Europie jedynie przedmiotem dyskusji.   Jego eksploracja  jest w toku w kilku krajach europejskich, a ogromne obszary zostały przeznaczone na potencjalne szczelinowanie (technologia stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego – przyp.red.).

Film Lecha Kowalskiego pokazuje realia poszukiwań gazu niekonwencjonalnego w trzech społecznościach – w Żurawlowie w Polsce; Balcome w Wielkiej Brytanii i Pungesti w Rumunii. Gdy międzynarodowe przedsiębiorstwa narzucają swoje plany lokalnym społecznościom, demokracja stoi pod znakiem zapytania, a media często nie informują o sprzeciwie wobec szczelinowania.

Film przedstawia rzeczywistość na samym dole   i opowiada historię wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych z perspektywy ludzi, którzy narażeni są na największe straty.

źródło: www.greens-efa.eu

Film można obejrzeć tutaj: http://www.greens-efa.eu/frack-democracy-12325.html  (wersja angielska)http://www.greens-efa.eu/lech-kowalski-frack-democracy-12436.html  (wersja polska)

zobacz także: Żurawlów: apel do społeczeństwa

Czołowe brytyjskie organizacje ekologiczne apelują o zaostrzenie przepisów regulujących poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego

photo. Frack Off (UK).facebook.com

photo. Frack Off (UK).facebook.com

Zgodnie z raportem wykonanym na zamówienie czołowych brytyjskich organizacji ekologicznych, w tym szacownego Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Royal Society for Protection of Birds – RSPB) , wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym  dla ginących gatunków i zasobów wody pitnej.

Raport zatytułowany “Czy jesteśmy przygotowani na szczelinowanie?” (Are we fit to frack?) opublikowany został 12 marca przez  organizacje:  Angling Trust,  National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty, RSPB,  Salmon and Trout Association,   Wildlife Trusts i Windflowl and Wetlands Trust, i zawiera propozycje regulacji mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu szczelinowania hydraulicznego na środowisko.  Raport został zrecenzowany przez Centre for Ecology and Hydrology i uzyskał poparcie grupy  posłów z różnych partii politycznych.

Wyżej wymienione organizacje apelują o stworzenie stref wolnych od szczelinowania na  obszarach chronionych, terenach rezerwatów przyrody i parków  narodowych, pełną ocenę wpływu na środowisko w każdym przypadku planowanego poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego oraz obciążenie przemysłu wydobywczego kosztami kontroli i usuwania jakiegokolwiek skażenia środowiska.

Raport podkreśla brak przepisów regulujących wydobycie gazu łupkowego, co może mieć poważny negatywny wpływ na wiele zagrożonych gatunków.  Autorzy raportu wyrażają również poważne obawy w związku z niebezpieczeństwem  skażenia wody i stwierdzają, że Wielka Brytania nie jest obecnie “przygotowana na szczelinowanie”.

Raport ukazał się zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem  konsultacji społecznych w sprawie  rozpoczęcia po raz pierwszy  komercyjnego wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Airth w Szkocji.  Jakkolwiek plany Firmy Dart Energy dotyczą wydobycia metanu ze skał węglowych, które nie wymaga zastosowania szczelinowania,  wiążę się ono z wieloma takimi samymi zagrożeniami dla środowisa. Rozwój wydobycia nowych rodzajów paliw kopalnych stawia także pod znakiem zapytania zdolność Szkocji do wywiązania się z celów związanych ze zmianami klimatu.

RSPB Scotland i Scottish Environment LINK zaapelowały do Rządu Szkocji o bardzo ostrożne podejście do jakichkolwiek planów wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Szkocji, i zastosowanie zasady przezorności dopóki nie będzie całkowitej pewności, że nie zagrażają one środowisku i  nie mają negatywnego wpływu na zmiany klimatu.

Dyrektor Planowania i Rozwoju RSPB Scotland, Aedan Smith powiedział: “Rezultaty tego badania dodają nowej mocy apelowi RSPB Scotland o ostrożne podejście do  wszystkich planów wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Szkocji.  Wziąwszy pod uwagę potrzebę redukcji  emisji, rozpoczynanie wydobycia następnego paliwa kopalnego  byłoby działaniem nierozsądnym, gdyż prawie nieuchronnie  prowadziłoby do zwiększenia emisji  gazów cieplarnianych”.

Raport “Czy jesteśmy przygotowani na szczelinowanie?” zawiera 10 rekomendacji mających na celu  zapewnienie ochrony dzikiej fauny i flory przed skutkami szczelinowania.

Rekomendacje zawarte w raporcie:

 1. Stworzenia stref wyłączonych  z wydobycia gazu łupkowego na obszarach szczególnie wrażliwych, gdzie stanowiłoby ono zagrożenie dla gatunków dzikiej  fauny i flory  oraz zasobów wodnych.
 2. Wprowadzenie obowiązkowej Oceny  oddziaływania na środowisko ( Environmental Impact Assessment – EIA) dla projektów wydobycia gazu łupkowego.
 3. Wymóg obciążenia  firm wydobywczych kosztami wprowadzenia najwyższej klasy systemu regulacyjnego.
 4.  Ochrona podatników przed ponoszeniem kosztów przypadkowego skażenia.
 5. Obowiązek konsultacji  z przedsiębiorstwami wodnymi w procesie planowania.
 6. Wymóg  pozwolenia  wodnoprawnego  dla wszystkich operacji szczelinowania hydraulicznego.
 7. Upewnienie się, że najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques – BAT) gospodarki odpadami  górniczymi  zostały rygorystycznie określone i są regularnie kontrolowane.
 8. Zapewnienie całkowitej przejrzystości  działania przemysłu wydobycia gazu łupkowego  i jego wpływu na środowisko.
 9. Zapewnienie rygorystycznego i niezależnego  monitoringu  oraz kontroli wszystkich operacji związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego.
 10.  Minimalizowanie i monitorowanie emisji metanu.

Opracował Jan Skoczylas.

Na podstawie: www.rspb.org.ukwww.bbc.com

Raport w formacie pdf: http://www.rspb.org.uk/fracking

zobacz także: Chaos w gazie łupkowym: raport NIK potwierdza zarzuty Zielonych

List otwarty do instytucji UE ws. wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej oraz transatlantyckich umów o wolnym handlu

Ponad 400 grup zatroskanych obywateli i organizacji ekologicznych, sprzeciwiających się rozwojowi wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych w Europie,  wyraża  głębokie zaniepokojenie kierunkiem, jaki w ostatnim czasie obrała Komisja Europejska w kwestiach dotyczących rewizji regulacji zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), planów związanych ze stworzeniem ram prawnych dla europejskich złóż niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a także negocjowanych przez Komisję umów transatlantyckich. 

Europa, dn. 16 stycznia 2014r.

Do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso;

Do Komisarzy Unii Europejskiej:  ds.  Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, ds.  Energii,  ds. Klimatu, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Do członków Parlamentu Europejskiego;

Do naszych Prezydentów, Premierów oraz odpowiednich Ministrów w krajach członkowskich.

Przedmiot: Niekonwencjonalne paliwa kopalne  / Dyrektywa  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA) i inne projekty instytucji europejskich.

My, grupy zatroskanych obywateli oraz organizacje działające na rzecz środowiska naturalnego, sprzeciwiające się rozwojowi wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych (unconventional fossil fuels, UFF) w Europie, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kierunkiem, jaki obrała w ostatnim czasie Komisja Europejska w kwestiach dotyczących rewizji regulacji zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), planów związanych ze stworzeniem ram prawnych dla europejskich złóż niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a także negocjowanych umów transatlantyckich i innych projektów Komisji Europejskiej.

Wydobycie gazu i ropy ze skał łupkowych,  gazu zamkniętego (tight gas), jak i wydobycie metanu ze skał węglowych wymagają zastosowania technologii zwanej “szczelinowaniem hydraulicznym” (“fracking”). Wiąże się to nierozerwalnie  i na wielu płaszczyznach  z ujemnym wpływem  na środowisko,  na klimat i zdrowie ludzi, a także z naruszeniami wielu podstawowych wolności i praw człowieka.

Główne powody, dla których sprzeciwiamy się stosowaniu tej technologii:

 • W procesie wydobycia zużywa się nieproporcjonalnie duże ilości niezbędnych, podstawowych zasobów: ziemi, wody i powietrza;, niszcząco i w nieodwracalny sposób wpływając na ekosystemy i miejscowe środowisko naturalne;
 • Wydobycie ww. węglowodorów przyczyni się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych  oraz zmieni lub narazi na szwank priorytety polityki energetycznej UE, a także cele związane z zapobieganiem zmianom klimatu. Zamiast odchodzić od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, rozwijać źródła energii odnawialnej i poprawiać efektywność energetyczną, wydobywając  węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych  skazujemy się na kolejny cykl brudnych paliw kopalnych;
 • Taki przemysł wydobywczy wymaga systemu rurociągów, stacji ciśnieniowych i węzłów transportowych na wielką skalę, co prowadzi nieuchronnie do przecieków metanu, szacowanych według różnych raportów na poziomie pomiędzy 4% a 11% całkowitej objętości wyprodukowanego gazu. Jako gaz cieplarniany, w cyklu 20-letnim  metan jest 86 razy silniejszy od CO2, co sprawia, że produkcja niekonwencjonalnych paliw kopalnych jest potencjalnie jeszcze bardziej szkodliwa dla klimatu, niż emisja gazów związana ze zużyciem węgla.
 • Mając na uwadze fakt, że przemysł ten wymaga ogromnej liczby pojazdów dla celów transportowych, przedsięwzięcia związane z przemysłem wydobywczym dodatkowo obciążą gospodarkę Unii pod względem nakładów na zniszczoną infrastrukturę (drogi, mosty, itp.). Znakomita większość dróg publicznych w krajach Unii, nie jest przygotowana ani zaprojektowana na przyjęcie dodatkowej ładowności “super-ciężarówek” czy też “pociągów drogowych”, pojazdów, z których ten przemysł korzysta, szczególnie w terenach wiejskich;
 • Znaczna liczba mieszkańców terenów wydobycia, łącznie z osobami, dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania, odczuje bezpośrednio skutki tego rodzaju eksploatacji, co więcej, może ona przyczynić się do wzrostu ubóstwa;
 • Podyktowane względami politycznymi promowanie tego typu działań, stoi w całkowitej sprzeczności z rosnącym zapotrzebowaniem na lokalne systemy gospodarcze oparte na promocji i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz na energiach odnawialnych;
 • Jak wynika z obserwacji i doświadczeń  krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia,  wydobycie niekonwencjonalnych paliw kopalnych wiąże się z uprzemysłowieniem na dużą skalę, ma także ogromny wpływ na planowanie przestrzenne w regionie, a jego skutki odczuwane są szczególnie na gęsto zaludnionych terenach oraz w strefach podatnych na zniszczenie środowiska.

Instytucje Unii Europejskiej opublikowały już raporty z badań pokazujących te zagrożenia. Są one świadome istnienia licznych poddanych ocenie środowiska naukowego badań, wskazujących na wielorakie  niepokojące skutki szczelinowania hydraulicznego.  Decydenci  polityczni zdają się jednak celowo pomijać wszystkie z tych istotnych faktów. Co więcej, nawet opinie bezpośrednio dotkniętych społeczności są brutalnie ignorowane.

Obecne przepisy prawne UE nie gwarantują ustawowego obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w przypadku poszukiwania i wydobycia paliw niekonwencjonalnych na obszarze całej Europy, co oznacza całkowite pogwałcenie zasad europejskiej polityki środowiskowej, celów planowania regionalnego i fundamentalnych europejskich wartości. Ten kluczowy wymóg (oceny oddziaływania na środowisko) wymusiłby konieczność wykonywania badań wyjściowych przed rozpoczęciem nowych projektów oraz zagwarantowałby włączenie lokalnych społeczności w proces decyzyjny.

Zamiast tego, Komisja Europejska, w ramach wspólnego działania prezydenta Barroso i krajów takich jak Wielka Brytania, Polska, Rumunia, Czechy i Węgry, przedstawia jedynie zbiór niewiążących rekomendacji, sprzecznych z rezultatami jej własnej oceny wpływu tej działalności na środowisko, wyraźnie wskazującymi na konieczność podjęcia odpowiednich działań ustawodawczych. Złożone uprzednio obietnice “opracowania europejskich ram prawnych dla bezpiecznego i nieszkodliwego wydobycia węglowodorów” nie będą dotrzymane.

Powyższe argumenty, potwierdzone dowodami, były wyrażane wielokrotnie przy różnych okazjach przez grupy zatroskanych obywateli i organizacje ekologiczne, w szczególności w Rezolucji z Korbach. Wydaje się, że nasi politycy nie chcą, lub nie są przygotowani do przyjęcia tych argumentów.

Jest to poważnym zaprzeczeniem zasad demokracji i jasnym znakiem, że szala przechyla się na korzyść niepewnych i krótkotrwałych, wiążących się ze zniszczeniem środowiska profitów finansowych, za cenę zdrowia publicznego, celów zagospodarowania przestrzennego, wartości demokratycznych i podstawowych wolności i praw człowieka. Zaufanie do UE szybko spada, gdy lokalne społeczności są nękane, żyją w poczuciu zagrożenia i muszą borykać się z represjami i łamaniem praw człowieka, tak jak ma to miejsce w Pungesti (Rumunia), gdzie mieszkańcy sprzeciwiający się niszczącym ich środowisko odwiertom są od października ofiarami gwałcenia ich elementarnych praw i wolności oraz nieakceptowalnej przemocy policyjnej, w Barton Moss (Wielka Brytania), gdzie aresztowania przeciwników odwiertów, w tym kobiet ciężarnych, na oczach dzieci, mają miejsce cały czas od kilku tygodni, czy wreszcie w Żurawlowie (Polska), gdzie mieszkańcy są od miesięcy nękani przez firmę wydobywczą Chevron.

Ten stan rzeczy, który powinien zostać wzięty pod uwagę podczas rewizji dyrektywy oceny środowiskowej EIA, musi też być uwzględniony w negocjacjach umów CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, umowa o wolnym handlu UE-Kanada) i TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, umowa o wolnym handlu UE-USA), negocjowanych w całkowitej tajemnicy. Komisja ogłosiła “niewiążące wytyczne ramowe” dotyczące gazu łupkowego. Jak dużej elastyczności należy się spodziewać, biorąc pod uwagę ogromny nacisk ze strony inwestorów i przemysłu energetycznego?

Jeśli chodzi o umowy CETA i TTIP, staje się coraz bardziej oczywiste, że są one nakierowane również na podważenie przepisów REACH (Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia  2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). A przecież są one narzędziem służącym do ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu, szczególnie przemysłu chemicznego, który wytwarza chemikalia na potrzeby przemysłu wydobywczego.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że zasady arbitrażu pomiędzy przedsiębiorstwami a państwami, zainspirowane Traktatem Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty), zostały tak opracowane, że nie służą potrzebom i dobru obywateli, a mają przede wszystkim na celu interes inwestorów. Mogą oni kwestionować przepisy dotyczące ochrony środowiska, tylko dlatego, że stanowią  przeszkodę dla ich inwestycji i w rezultacie zagrażają ich zyskom.

Może to spowodować:

 – Wypłatę wysokich rekompensat finansowych dla przedsiębiorstw, którymi następnie obciążone będą budżety poszczególnych państw członkowskich;

–  Powstanie systemu wolnego handlu opartego na Traktacie Karty Energetycznej, który  bezwzględnie faworyzuje sektor prywatny i inwestorów, kosztem interesu społecznego i suwerenności państw członkowskich.

Jak Unia Europejska może wspierać działalność przemysłową nieodwracalnie szkodliwą dla środowiska, gdy korzyści z tej działalności są niepewne i służą wyłącznie przedsiębiorstwom, często spoza Unii? Jak nasi reprezentanci w instytucjach europejskich mogą poświęcić zdrowie publiczne, jakość środowiska i trwałość zasobów niezbędnych dla życia, zdradzając zaufanie swoich wyborców oraz mandat, jaki ci ostatni im powierzyli?

Wobec takich faktów, trudno się dziwić, że spada zaufanie do Unii Europejskiej.

Z wymienionych powyżej powodów z całą powagą apelujemy  do członków Rady Europejskiej, do najwyższych przedstawicieli Komisji i do Europarlamentarzystów o rozsądek i podjęcie natychmiastowego działania w najlepszym interesie populacji ich krajów i wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Zaprzeczanie opisanym powyżej faktom oznaczałoby, że europejscy decydenci polityczni milcząco akceptują szkodliwe skutki szczelinowania hydraulicznego, poświęcając, w najbliższej przyszłości i dla wszystkich przyszłych pokoleń, jakość życia, integralność środowiska i gospodarki lokalne.

Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego, musicie działać w  sposób zdecydowany i przejrzysty, tak aby  prawo było jednoznaczne. Ocena Oddziaływania na Środowisko konieczna jest w całym cyklu życia odwiertu i powinna zostać przeprowadzona przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności poszukiwawczej lub konstrukcyjnej (budowy pola wiertniczego, wiercenia, cementowania, zabezpieczenia odwiertu, badania otworów wiertniczych za pomocą metod geofizycznych (wire line logging), itd.). Ze względu na liczne zagrożenia, użycie techniki szczelinowania hydraulicznego w celu poszukiwania i wydobycia paliw kopalnych powinno podlegać obowiązkowej Ocenie Oddziaływania  na Środowisko.

Szanowni Członkowie Rady Europejskiej, Panie Prezydencie Komisji Europejskiej, Szanowni Komisarze, Prezydenci i Premierzy oraz ministrowie, których to dotyczy,  powinniście podjąć zdecydowane działania w kierunku usunięcia z umów CETA/TTIP postanowień  o arbitrażowym rozstrzyganiu sporów pomiędzy inwestorami a państwem, ponieważ uniemożliwią one działanie naszych systemów sądowniczych i mogą zostać użyte do ataku na już obowiązujące priorytety polityki ekologicznej, cele związane ze zmianami klimatycznymi i polityką energetyczną, ochronę konsumentów oraz zasady prawne Unii Europejskiej. Postanowienia te mogą również doprowadzić do wyłączenia niektórych rodzajów działalności spod przepisów REACH, które, jeśli już miałyby  podlegać  zmianom, to należałoby je wzmocnić.

Podpisały organizacje (stan z 29 stycznia 2014 r.): signatures-29-01-14 

Uczestnicy blokady w Balcombe uniewinnieni

Uczestnicy blokady  miejsca w którym firma Cuadrilla zamierzała prowadzić poszukiwania gazu łupkowego w Balcombe w hrabstwie Sussex w Anglii  zostali uniewinnieni i oczyszczeni z wszystkich zarzutów po 3-dniowej rozprawie przed sądem w Brighton. Sędzia uznał, że ich działania  były  w zaistniałych okolicznościach uzasadnione oraz, że zachowywali się z godnością.

Oskarżeni i ich zwolennicy cieszą się po wygranej sprawie. photo. frakingontrial.org

Oskarżeni i ich zwolennicy cieszą się po wygranej sprawie. photo. frakingontrial.org

Ponad 120 osób zostało aresztowanych  podczas trwającej 2 miesiące blokady.

źródło: frackingontrial.org,  Frack Off (UK)

Film z protestu w Balcombe:

zobacz także: Owacja na stojąco dla reżysera Lecha Kowalskiego i rolnika z Żurawlowa po projekcji “Drill, baby, drill” w Balcombe w Anglii

The Guardian: Łupkowe piekło – oto jak żyje się w pobliżu odwiertów gazu łupkowego

Łupkowe piekło: oto jak naprawdę żyje się w  pobliżu odwiertów gazu łupkowego. Nudności, bóle głowy i krwotoki z nosa,  rozprzestrzeniający  się wszędzie smród chemikaliów, ciągłe wiercenie, gwałtownie spadające ceny nieruchomości –  witajcie w Ponder w Teksasie, gdzie przemysł  gazowy  opanował miasto –  pisze amerykańska korespondentka dziennika the Guardian,  Suzanne Goldenberg, po wizycie w rejonie  wydobycia gazu łupkowego w północnym Teksasie.

Niezwykle ciekawy artykuł i video na stronie dziennika the Guardian: Fracking hell: what’ it’s really like to live next to a shale gas well

skrót artykułu na stronie biznes.onet.pl: Łupkowe piekło 

zobacz także:  USA: wydobycie gazu łupkowego niszczy zdrowie i życie lokalnych społeczności

Gaz łupkowy: wielka debata

Z prasy zagranicznej –  the Independent, 23 sierpnia 2013: Redaktor działu ekologii the Independent,  Tom Bawden porównuje opinie  na temat różnych aspektów wydobycia gazu łupkowego,  wyrażone przez  dwójkę brytyjskich polityków –  premiera Davida Camerona i Caroline Lucas, i opierając się na dostępnych danych  ocenia ich argumenty pod względem merytorycznym.

Poniższe stwierdzenia wypowiedziane zostały przez entuzjastę wydobycia gazu łupkowego, Davida Camerona i posłankę Partii Zielonych, Caroline Lucas, która została w zeszłym tygodniu  aresztowana za udział w proteście przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego w Balcombe w West Sussex.

Wydobycie gazu łupkowego a cena gazu

David Cameron: Wydobycie gazu łupkowego może spowodować spadek cen –  rachunki za gaz i elektryczność mogą się zmniejszyć, gdy zwiększą dostawy energii wyprodukowanej w kraju.

Caroline Lucas:  Ceny nadal będą rosły.

Tom Bawden: Stwierdzenie premiera jest  w najlepszym wypadku nieszczere. Nawet członek zarządu Cuadrilli, najważniejszej brytyjskiej firmy zajmującej się wydobyciem gazu łupkowego, został złapany na wypowiedzi, w której przyznaje, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby  krajowa rewolucja łupkowa doprowadziła do obniżki cen, a jeśli by się tak zdarzyło byłaby ona “bardzo niewielka”.

Cameron przytacza przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie wydobycie gazu łupkowego spowodowało spadek cen do  1/4 cen brytyjskich. Lecz pomiędzy USA a Wielką Brytanią istnieje zasadnicza różnica. USA są zasadniczo rynkiem odizolowanym, co oznacza, że większe dostawy automatycznie wymuszają redukcję cen, ponieważ producenci gazu mają  ograniczone możliwości eksportu do nabywców oferujących wyższą cenę.

Wielka Brytania jest częścią zintegrowanego rynku europejskiego, połączonego szeregiem gigantycznych rurociągów gazowych, co w połączeniu z  nowoczesnymi technikami skraplania gazu sprawia, że   eksport gazu na długie dystanse jest o wiele bardziej powszechny. W rezultacie, jest mało prawdopodobne, aby nawet  ogromny wzrost krajowej produkcji gazu, wpłynął na dominującą cenę europejską. A jak zauważyła Lucas, światowe ceny gazu mogą w nadchodzących  dekadach  wzrosnąć na skutek zwiększającego się zapotrzebowania z Azji.

Wpływ na gospodarkę.

David Cameron: Wydobycie gazu łupkowego stworzy nowe miejsca pracy w Wielkiej Brytanii.

Caroline Lucas: Lansowana przez Osborna, strategia  gospodarcza  oparta na gazie łupkowym , oznacza ni mniej ni więcej katastrofę gospodarczą.

Tom Bawden:  Cameron przytacza studium badawcze, którego autorzy szacują, że przemysł wydobycia gazu łupkowego stworzy 74, 000 miejsc pracy, podczas gdy  raporty mówią aż o 150,000. Prawda jest taka, że jest to praktycznie niemożliwe do określenia, dopóki nie dowiemy się, jak dużo z 1,300 miliardów stóp sześciennych  gazu łupkowego (1 stopa = 0,3048 metra – przyp. red.), które jak się szacuje znajdują się pod powierzchnią terytorium Wielkiej Brytanii, może zostać wykorzystana komercyjnie w obliczu opozycji lokalnych mieszkańców.

Jest bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy poznali chociażby przybliżoną odpowiedź na to pytanie przed upływem co najmniej dekady. Niemniej jednak, są szanse,  że przemysł wydobycia gazu łupkowego przyczyni się w nadchodzących dziesięcioleciach do stworzenia tysięcy miejsc pracy i przyniesie miliardy funtów przychodu. To, czy zapewni zysk netto czy też straty, jest o wiele mniej jasne.

Lucas twierdzi, że dla gospodarki byłoby o wiele lepiej, gdyby Wielka Brytania podwoiła wysiłki w dziedzinie energetyki odnawialnej i stała się jej światowym liderem, uwalniając nas w ten sposób od zależności od potencjalnych wzrostów cen gazu.

Może mieć rację. Zgodnie z najnowszym raportem think-tanku Cambridge Econometrics, gospodarka brytyjska zyskałaby 20 miliardów funtów, gdyby opowiedziała się  za rozwojem elektrowni wiatrowych na morzu, zamiast elektrowni opalanych gazem, jako najważniejszym czynnikiem restrukturalizacji krajowej infrastruktury energetycznej w najbliższych dwóch dekadach.

Zagrożenie skażeniem wody na skutek zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego.  

David Cameron: W tym kraju nie zdarzy się nic, co stanowiłoby zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Caroline Lucas: Mieszkańcy rejonów położonych w pobliżu miejsc, gdzie prowadzone są odwierty w Sussex i Lancashire wyrazili uzasadnione obawy przed zatruciem wody pitnej.

Tom Bawden: Wyrażona przez premiera pewność, że szczelinowanie hydrauliczne będzie bezpieczne dla środowiska, jest błędna z powodów technicznych, ponieważ nie istnieje metoda wydobycia zasobów naturalnych, która dawałaby gwarancję, że nie nastąpi jakiś rodzaj wycieku lub skażenia.

W przeciwieństwie do premiera, Lucas ma rację zwracając uwagę na zagrożenie skażeniem wody pitnej w wyniku zastosowania technologii szczelinowania –  kwestię w  sposób  zapadający w pamięć pokazaną filmie  Gasland, w którym mieszkaniec Kolorado twierdzi, że jego woda zawiera tak wysoki poziom metanu, że staje się łatwopalna –  i na dowód podpala wodę płynącą  ze swojego kranu.

Skażenie wody jest  szczególnie zagmatwaną dziedziną ponieważ w wodzie  zawsze występują naturalne substancje zanieczyszczające, w tym metan. Na tej podstawie, instytucje kontrolne uznały, że płonąca woda z kranu pokazana w filmie Gasland  została spowodowana przez gaz “biogeniczny”, od lat obecny w lokalnej wodzie  gruntowej, i nie miała nic wspólnego ze szczelinowaniem.

Niemniej jednak, jest mnóstwo studiów badawczych wskazujących na związek pomiędzy szczelinowaniem hydraulicznym a obniżeniem jakości wody. Jedno z nich, opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Scences, wykazało, że 4/5  z przebadanych studni w rejonie Marcellus Shale w stanach Nowy Jork i Pensylwania, zawierało wyższe poziomy stężenia  metanu, od tych znajdujących się dalej od miejsc wydobycia gazu łupkowego.  Spowodowane szczelinowaniem hydraulicznym rozłupywanie skał zazwyczaj pozostaje oddzielone od zbiorników wody pitnej tysiącami stóp skał, co oznacza, że za  najbardziej prawdopodobną przyczynę skażenia wody uważa się źle zabezpieczone obudowy szybów.

Szczelinowane hydrauliczne a trzęsienia ziemi.

David Cameron: Nie ma zagrożenia trzęsieniami ziemi.

Caroline Lucas: Z powodu całkowitej koncentracji na potencjalnych skutkach sejsmicznych szczelinowania, raport nie mówi nam nic o szerszym wpływie na środowisko.

Tom Bawden: Wygląda na to, że Cameron nie zna raportu wspomnianego przez Lucas –  zamówionego przez Cuadrillę po doniesieniach o wstrząsach w rejonie Blackpool –  które zakończyły się konkluzją, że z “dużym prawdopodobieństwem” ich przyczyną było pierwsze przeprowadzone w Wielkiej Brytanii szczelinowanie hydrauliczne. Jednakże, jak zauważyła Lucas, trzęsienia ziemi są relatywnie mało istotnym i niewielkim  problemem –  często porównywanym do ciężarówki przejeżdżającej przed frontowymi drzwiami, i stanowią o wiele mniejsze zagrożenie, od, na przykład,  zanieczyszczenia powietrza, wody i skażenia hałasem, a także niedoboru wody (w procesie szczelinowania zużywa się ogromne ilości wody) czy też industrializacji terenów wiejskich.

na podstawie: the Independent – Fracking: The Great debate

Anglikanie: Eksploatacja gazu z łupków zagraża dziełu stworzenia

Anglikańska diecezja Blackburn w hrabstwie Lancashire stwierdziła w ulotce dla wiernych, że eksploatacja gazu łupkowego z użyciem kontrowersyjnej metody tzw. szczelinowania hydraulicznego jest “groźna dla środowiska i zagraża boskiemu dziełu stworzenia”.

więcej:  Anglikanie: Eksploatacja gazu z łupków zagraża dziełu stworzenia – Biznes w INTERIA.PL.