Sąd przyznaje 3 miliony dolarów odszkodowania rodzinie poszkodowanej na skutek skażenia spowodowanego wydobyciem gazu łupkowego

d1

photo.Frack Free Denton /Twitter

Sąd w Dallas w Teksasie przyznał 22 kwietnia 2014 roku  3 miliony dolarów odszkodowania rodzinie, której członkowie rozchorowali się na skutek skażenia  spowodowanego wydobyciem gazu łupkowego metodą  szczelinowania hydraulicznego  w pobliżu ich domu. 

Rodzina Parr pozwała korporację Aruba Petroleum Inc., twierdząc,  że naraziła ich na działanie niebezpiecznych gazów, chemikaliów i odpadów przemysłowych, które przedostały się do powietrza z 22 otworów wiertniczych, położonych w pobliżu rodzinnej, 40 akrowej parceli znajdującej się na obszarze złoża Barnett Shale.

Ława przysięgłych większością głosów 5-1 uznała firmę Aruba za winną  “celowego spowodowania szkody prywatnej” i przyznała państwu Parr 275 000 dolarów odszkodowania za straty wartości nieruchomości, 2 miliony dolarów  za ból fizyczny i cierpienie w przeszłości, 250 000 dolarów za ból fizyczny i cierpienie w przyszłości, oraz 400 000 dolarów za doznane cierpienie mentalne.

Członkowie rodziny Parr –  Bob , Lisa i ich córka Emma –  mieli bardzo poważne problemy zdrowotne na długo przedtem zanim zorientowali się, że ich przyczyną może być wydobycie gazu łupkowego.  Zgodnie z pozwem, doświadczyli symptomów takich  jak: przewlekłe krwawienie  z nosa, nieregularny rytm serca, skurcze mięśni i otwarte rany.Blogerka Daily Kos,  Sharon Wilson pisze o swojej wizycie u państwa Parr i ich sąsiadów, państwa Ruggiero, i opisuje szczegółowo ich symptomy:

 “Bob i Lisa Parr byli sąsiadami. Byłam tam,  w kuchni Ruggierów, w dniu kiedy Lisa odkryła, że czas jej wizyty u lekarzy, pokrywa się dokładnie z zapisanym przez Christine harmonogramem  uwalniania gazów ze znajdujących się na terenie jej posiadłości szybów firmy Aruba.

Bywałam często w posiadłości Ruggierów i czasami Parrów.  Widziałam cierpienie  tych rodzin i podczas tych wizyt doświadczyłam sama problemów zdrowotnych…

Lisa miała problemy z oddychaniem, nudności, wysypkę po której zostały jej blizny, krwawiący obrzęk na skórze głowy i guzy wielkości piłeczek do ping-ponga na szyi.  Badania wykazały  w jej krwi i płucach obecność chemikaliów używanych do szczelinowania, tych samych, które wykryto w powietrzu na zewnątrz jej domu.”

Potwierdza to pozew Parrów –  badania lekarskie wielokrotnie stwierdziły obecność chemikaliów, pochodnych węglowodorów we krwi Lisy. Dodatkowo, jak dowiadujemy się z pozwu, zmarły zwierzęta domowe i hodowlane Parrów, a nowo narodzone cielę było “fizycznie karłowate”.   Rodzina  wiele razy  zmuszona była do  ewakuacji ze swojej posiadłość i mieszkania w biurze Boba., często przez całe miesiące.

Decyzja sądu uważana jest  za przełomową –  jest pierwszym wyrokiem amerykańskiego  sądu w sprawie związanej ze szczelinowaniem.  Firmom wydobywczym udawało się, jak do tej pory, unikać procesów sądowych dotyczących odpowiedzialności za szkody będące wynikiem szczelinowania.

“Wiele wcześniejszych  powództw  przeciwko firmom  gazowym było oddalanych, ponieważ przemysłowi udawało się  zatajać informacje –  w taki sposób, że ludzie  nie byli w stanie udowodnić związku pomiędzy swoimi  problemami a   działalnością przemysłu”, powiedziała główna prawniczka organizacji Earthjustice, zajmująca się sprawami związanymi ze szczelinowaniem.  “Obecnie zaczyna się robić badania, i ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że mogą dokumentować  przyszłe skutki szczelinowania”.

Goldberg dodała, że stopniowy wzrost liczby informacji na temat  skutków zdrowotnych szczelinowania był prawdopodobnie powodem, dla którego rodzinie Parr udało się udowodnić przed bezstronną ławą przysięgłych, że byli rzeczywiście poszkodowani.

“[Przedsiebiorstwa]  prowadziły skuteczną kampanię tajności, która je chroniła”, powiedziała Goldberg. “Lecz teraz, gdy mamy coraz więcej informacji o rzeczywistym wpływie tego przemysłu na zdrowie i środowisko, sadzę, że możemy się spodziewać więcej i więcej tego rodzaju wyroków”.

Dyrektor programu energetycznego organizacji Earthworks powiedział w komunikacie prasowym:

“Kiedy dowody na skutki szczelinowania zostają przedstawione w sądzie przed bezstronną ława przysięgłych , uznane są za prawdziwe i ważne. To tłumaczy dlaczego firmy gazowe tak bardzo walczą, aby tego rodzaju sprawy nie znalazły się w sądzie. Zamiast tego próbują zawierać  z poszkodowanymi porozumienia pozasądowe, na mocy których odszkodowania przyznawane są pod warunkiem zobowiązania do milczenia.  Prawie zawsze kończy się to powodzeniem, i społeczeństwo nie ma możliwości zapoznania się z dowodami na szkodliwość szczelinowania.  W rezultacie, przemysł i rząd mogą dalej twierdzić, że jest ono bezpieczne. Mamy nadzieję, że ta sprawa sądowa sprawi ,  że instytucje nadzorujące w Teksasie i w całym kraju, przeegzaminują na nowo swoje założenia na temat zagrożeń związanych ze szczelinowaniem  i swojej odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludności”.

Sąsiedzi  państwa Parr, Ruggerowie, którzy również  doświadczyli poważnych konsekwencji zdrowotnych  i uciążliwości na skutek działalności firmy Aruba,  w tym  hałasu i skażenia powietrza, podpisali z firmą Aruba ugodę pozasądową i umowę o poufności. Jakkolwiek Tim Ruggiero nie rozmawia o tym  porozumieniu i o Aruba Petroleum, napisał bardzo osobisty esej “Leaving Gasland”, w którym na końcu stwierdza, że dla niego  ” Opuszczenie Gaslandu nie jest  zwycięstwem, lecz po prostu ratowaniem się przed dalszymi stratami”. ( “Leaving Gasland is not winning, it’s merely an end to losing”.

Jan Skoczylas

na podstawie: thinkprogress.org, desmogblog.com

zobacz także:

Nowy raport: skażenie spowodowane szczelinowaniem przyczyna chorób w Teksasie, organy nadzorcze to ignorują

The Guardian: Łupkowe piekło – oto jak żyje się w pobliżu odwiertów gazu łupkowego

USA: wydobycie gazu łupkowego niszczy zdrowie i życie lokalnych społeczności

Byłam tam. Widziałam to. Płakałam – List od Yoko Ono napisany podczas  wizyty w społecznosciach  w Pensylwanii poszkodowanych na skutek wydobycia gazu łupkowego