Sąd Najwyższy stanu Pensylwania: przepisy dotyczące wydobycia gazu łupkowego niezgodne z Konstytucją

photo. thinkprogress.org

photo. thinkprogress.org

Sąd Najwyższy stanu Pensylwania  orzekł we czwartek, że niektóre kluczowe części uchwalonego 2 lata temu prawa dotyczącego wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego na terenie złoża Marcellus Shale, są niezgodne z Konstytucją.

Jak  podaje Pittsburgh Post Gazette sąd zdecydował stosunkiem głosów 4- 2, że przepis pozwalający przedsiębiorstwom wydobywczym na wiercenia w każdym miejscu, niezależnie od miejscowych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, jest niezgodny z Konstytucją.  7 miast zakwestionowało przepisy regulujące  wydobycie gazu łupkowego, znane jako Ustawa nr 13 (Act 13), które stanowiły, że “szczelinowanie hydrauliczne,  zbiorniki na odpady i rurociągi, muszą być dozwolone w każdej strefie obowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego, w tym na terenach mieszkaniowych, pod warunkiem,  że zachowane zostaną pewne strefy buforowe”.

Sąd stwierdził, ze Ustawa nr 13 w sposób  fundamentalny kłóci się z oczekiwaniami mieszkańców Pensylwanii i przepis ten jest niezgodny z Konstytucją Pensylwanii  oraz poprawką do ustawy o ochronie środowiska (Environmental Rights Amendmend), które gwarantują obywatelom “prawo do czystego powietrza, czystej wody i zachowania naturalnych, krajobrazowych, historycznych i estetycznych wartości środowiska naturalnego”.

Dodatkowo, zaskarżone przez obywateli i społeczności Pensylwanii przepisy, które zabraniają lekarzom informowania pacjentów o wpływie chemikaliów używanych do szczelinowania na ich zdrowie zostały odesłane do sądu apelacyjnego do ponownej oceny. Prawo ograniczające swobodę wypowiedzi  lekarzy w kwestiach dotyczących szczelinowania hydraulicznego zostało niedawno zaskarżone przez lekarza, który oświadczył, ze narusza  ono jego konstytucyjne  prawo do wolności wypowiedzi oraz  zdolność wypełniania obowiązków lekarza, lecz zaskarżenie to zostało odrzucone przez sąd w Pensylwanii w październiku.  Lekarze wyrazili zaniepokojenie z powodu obowiązującego prawa i tego co ono oznacza dla ich pacjentów – raport z Pensylwanii udokumentował cały wachlarz problemów zdrowotnych dotykających ludzi mieszkających w pobliżu odwiertów gazu łupkowego, w tym wysypki, bóle głowy i chroniczny ból.

Sam Bernhardt z Food and Water Watch Pensylwania   w specjalnym komunikacie prasowym napisał: “Dzisiejsza decyzja Stanowego Sądu Najwyższego jest ogromnym zwycięstwem społeczności z całej Pensylwanii, które rozpaczliwie walczą przeciwko niszczycielskim  realiom szczelinowania  hydraulicznego, które zostały im narzucone przez wielkie korporacje naftowo-gazowe oraz przekupionego  gubernatora. Decyzja ta oznacza jasne przyznanie przez nasz najwyższy organ sądowy, że szczelinowani hydrauliczne jest rzeczywiście niebezpieczne dla zdrowia publicznego i środowiska, i z tego powodu powinno być kontrolowane przez  społeczności,  które go sobie nie życzą. Obserwujemy rosnący w siłę ruch na rzecz moratorium w stanowym zgromadzeniu ustawodawczym oraz to, że z każdym dniem coraz więcej i więcej społeczności w Pensylwanii sprzeciwia się wydobyciu gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Jesteśmy pewni,  że wiele z nich natychmiast zacznie działać,  broniąc się przed szczelinowaniem za pomocą lokalnego ustawodawstwa”.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: thinkprogress.org,      foodandwaterwatch.org

zobacz także: USA: wydobycie gazu łupkowego niszczy zdrowie i życie lokalnych społeczności

Raport: W wyniku szczelinowania powstają miliardy litrów toksycznych, czasami radioaktywnych, produktów ubocznych