Sąd Apelacyjny w Kanadzie nakazuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Chevronowi

photo.ecowatch.org

photo.ecowatch.org

Toronto, Kanada, 17 grudnia 2013 –  Społeczności wiejskie i tubylcze z Ekwadoru odniosły dzisiaj poważne zwycięstwo w swojej walce z Chevronem –  sąd apelacyjny stanu Ontario orzekł, że mają prawo do egzekucji z majątku korporacji  na terenie Kanady  9 miliardów dolarów kary nałożonej na Chevron przez sąd ekwadorski.

Sąd nakazał również dwóm kanadyjskim filiom Chevronu zwrócenie Ekwadorczykom 100 000 dolarów kosztów sądowych.

“Po tych wszystkich latach, ekwadorscy pokrzywdzeni zasługują na uznanie i egzekucję wyroku sądu w Ekwadorze przez odpowiednią jurysdykcję”, czytamy w orzeczeniu wydanym przez składający z trzech sędziów zespół Sądu Apelacyjnego w Ontario”.  “W tej chwili Ontario jest tą jurysdykcją”.

Decyzja sądu, której kopię przeczytać można tutaj, zostało przyjęta z zadowoleniem przez społeczności ekwadorskie i ich prawników.

“Orzeczenie to stwarza nam możliwość pociągnięcia Chevrona do odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca dokonanych przez to przedsiębiorstwo przestępstw ekologicznych w Ekwadorze, po tym gdy wydany został prawomocny wyrok sadowy przeciwko niemu”, powiedział  ekwadorski  prawnik reprezentujący  pokrzywdzonych, Pablo Fajardo.

Humberto Piaguaje, przywódca tubylczego ludu Secoya i dyrektor Zgromadzenia Poszkodowanych Społeczności (Assembly of Affected Communities), stwierdził: “Jest to decyzja o ogromnym znaczeniu. Dowodzi ona, że Chevron  nie uniknie sprawiedliwości zasłaniając się względami formalnymi i stosując sztuczki prawne”.

Członkowie około 80 społeczności tubylczych i wiejskich z ekwadorskiego regionu północnej Amazonii, wygrali swoją sprawę w 2011 roku po trwającym 8 lat procesie sądowym, który pod naciskiem Chevronu odbył się w tym południowo-amerykańskim kraju. Po tym gdy zapadł wyrok niekorzystny dla korporacji, Chevron wycofał większość swoich aktywów z Ekwadoru, aby uniknąć jego egzekucji, zmuszając poszkodowanych do wniesienia spraw sądowych w krajach w których przedsiębiorstwo posiada majątek.

Ekwadorczycy wszczęli  takie postępowania w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

Kanadyjski sąd apelacyjny odnotował nadużycia Chevronu w zakresie wyboru sądu, cytując wcześniejszą obietnicę przedsiębiorstwa  przed sądem amerykańskim, że  podporządkuje się każdemu,  również niekorzystnemu  dla siebie wyrokowi sądu w Ekwadorze. Obietnica taka była jednym z warunków pozwolenia na przeniesienie sprawy do tego kraju w 2001 roku. Sąd w Ontario skrytykował również amerykańskiego sędziego federalnego Lewisa.A. Kaplana za próbę wydanie nakazu sądowego mającego na celu zablokowanie wyroku ekwadorskiego. Sąd Apelacyjny USA w zeszłym roku  jednogłośnie uchylił decyzję Kaplana.

“Obraz jaki wyłania się z powyższej historii jest oczywisty”,  napisał zespół sędziowski sądu apelacyjnego w Ontario. “Od 20 lat Chevron podważa postępowania sądowe każdego sądu zaangażowanego w ten spór –  w USA, Ekwadorze i Kanadzie. Chevron próbował także uzyskać globalny zakaz sądowy  egzekucji wyroku sądu ekwadorskiego i na krótki czas mu się to udało”.

“W tych okolicznościach, ekwadorscy pokrzywdzeni powinni mieć możliwość próby wyegzekwowania ekwadorskiego wyroku przed sądem,  gdzie Chevron będzie musiał odnieść się do istoty spraw”,  brzmi orzeczenie sądu.

Majątek spółek zależnych Chevrona w Kanadzie szacuje się na 15 miliardów dolarów, więcej niż trzeba do zapłacenia całej kary nałożonej na firmę wyrokiem   sądu w Ekwadorze,  utrzymanym w mocy w zeszłym miesiącu  przez ekwadorski Sąd Najwyższy.  Pokrzywdzeni mieszkańcy Amazonii chcą przeznaczyć fundusze  z odszkodowania na  wyczyszczenie miliardów litrów toksycznych odpadów, które, jak to zostało udowodnione, Chevron pozostawił na ich rodzinnych ziemiach w latach 1964-1992  działając pod marką  Texaco.

Decyzja sądu apelacyjnego uchyla wcześniejsze postanowienie sądu niższej instancji , który orzekł, że majątek  Chevronu  w Kanadzie nie podlega egzekucji, ponieważ należy do spółek całkowicie zależnych (wholly-owned subsidiaries). Sąd apelacyjny nie podjął ostatecznej decyzji, co do tego, czy Ekwadorczycy będą mogli zająć aktywa filii Chevronu w celu egzekucji wyroku przeciwko spółce matce, stwierdzając, że kwestia ta będzie musiała zostać rozstrzygnięta podczas postępowania egzekucyjnego.

“Decyzja sądu apelacyjnego oznacza poważny krok naprzód w trwającej dwie dekady walce Ekwadorczyków o sprawiedliwość przeciwko jednej z najbardziej dochodowych korporacji na świecie”, powiedział Anton Tabuns, kanadyjski prawnik reprezentujący pokrzywdzonych.

Spodziewane jest wniesienie apelacji przez Chevron do kanadyjskiego Sądu Najwyższego,  ale nie jest jasne, czy apelacja –  nawet jeśli zostanie uznana –  będzie mogła wstrzymać postępowanie egzekucyjne.  Zgodne z prawem kanadyjskim, postępowanie egzekucyjne odbywa się przed jednym  sędzią a nie przed  sądem przysięgłych.

Decyzja sądu w Ekwadorze oparta była niemal w całości na dowodach naukowych  samego Chevrona, które  dokumentują niespełniające standardów praktyki przedsiębiorstwa. Oprócz skażenia środowiska miliardami litrów toksycznych ścieków, Chevron pozostawił  dżungli ponad 900 niezabezpieczonych, otwartych dołów z toksycznymi odpadami. Zgodnie z dowodami przedstawionymi w ekwadorskim sądzie, ilość przypadków zachorowań  na nowotwory w rejonach działalności Chevrona  wzrosła w zawrotnym tempie.

Podsumowanie dowodów na których oparty był wyrok skazujący sądu w Ekwadorze można przeczytać tutaj

Film video ze sprawy:  The True Story of Chevron’s Ecuador Disaster

60 minutowy film o sprawie wyemitowany przez stację CBS: Amazon Crude on 60 Minutes

Tłumaczenie: Jan Skoczylas 

źródło: amazonwatch.org

zobacz takze:

Ekwadorski Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy wyrok dla Chevronu 

Chevron zagrożeniem dla społeczeństwa otwartego – list otwarty