Radni Los Angeles żądają wprowadzenia moratorium na wydobycie ropy i gazu łupkowego

photo.Californians Against Fracking

photo.Californians Against Fracking

Radni Los Angeles, Paul Koretz i Mike Bonin na konferencji w prasowej, która odbyła się 4 września w miejskim ratuszu, zaapelowali o wprowadzenie moratorium na wydobycie ropy i gazu łupkowego w rejonie Los Angeles.

“Przedsiębiorstwa wydobywcze rozpoczęły już szczelinowanie w regionie Los Angeles i mieszkający w pobliżu obywatele doświadczyli poważnych zniszczeń swojego mienia i coraz bardziej obawiają się o swoje zdrowie”, czytamy w oświadczeniu wydanym przez radnych oraz organizacje ekologiczne  i konsumenckie. “Przedsiębiorstwa  naftowe zamierzają w regionie  Los Angeles wydobywać ropę i gaz łupkowy na szeroką skalę, co stanowi ogromne zagrożenie dla zasobów wody  naszego miasta, jakości powietrza  i własności obywateli”.

Radni Koretz i Boni mówili  o przedstawionej propozycji moratorium na szczelinowanie w granicach Los Angeles i wzdłuż  sieci  zaopatrującej miasto w wodę.

Radni zaapelowali również do gubernatora Jerry’ego  Browna o wysłuchanie głosu większości Kalifornijczyków, którzy sprzeciwiają się z natury niebezpiecznej technologii szczelinowania hydraulicznego , i wprowadzenie natychmiastowego zakazu stosowania tej technologii na terenie całego stanu.

“Gdyby jakaś grupa  potajemnie zatruła miliony litrów kalifornijskiej wody, nazwalibyśmy ich terrorystami i wysłalibyśmy przeciwko nim wojsko,” powiedział Koretz.  “A właśnie to dzieje się w tej chwili w Kalifornii na skutek szczelinowania”.

Radny Bonin powiedział: “Jakość naszej wody i bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszego sąsiedztwa są dla nas najważniejsze”. “Szczelinowanie hydrauliczne stanowi poważne zagrożenie dla rodzin w Kalifornii i czuję się dumny mogąc przyłączyć się do propozycji radnego Koretza w sprawie moratorium na szczelinowanie w granicach miasta Los Angeles i wzdłuż sieci zaopatrujących miasto w wodę”.

Koretz i Boni chcą zabronić szczelinowania wykorzystując przepisy zagospodarowania przestrzennego.

Obecni na konferencji przedstawiciele organizacji konsumenckich i ekologicznych, w tym Food and Water Watch,  Physicians for Social Reponsibility –  Los Angeles, Citizens Coalition for Safe Community i Sierra Club, poparli propozycję moratorium.

“W sytuacji, gdy gubernator Brown nie  zrobił nic w celu ochrony mieszkańców, do działania przystępują miasta, takie jak Los Angeles”,  powiedziała aktywistka Food & Water Watch z południowej Kalifornii.  “Dowody  na szkodliwość szczelinowania zebrane w całym kraju są nie do podważenia.  Żadne uregulowania prawne nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa tej z natury szkodliwej i toksycznej technologii”. “Szkodliwość chemikaliów używanych podczas szczelinowania nie pozostawia żadnych wątpliwości?, powiedziała Angela Johnson Meszaros, główny  organizacji  Physicians for Social Responsibility – Los Angeles (Lekarze na rzecz Odpowiedzialności Społecznej).  “Zastosowanie tych substancji chemicznych na gęsto zaludnionych terenach miejskich, takich jak  Los Angeles naraża ludzi na niepotrzebne zagrożenia, zarówno na krótką, jak i na długą metę.”

28 sierpnia organizacje  ekologiczne i obywatelskie opublikowały list do gubernatora Browna, w który domagają się natychmiastowego wprowadzenia moratorium na szczelinowanie w Kalifornii.  Pod listem  podpisało się ponad 100 organizacji, w tym: CREDO, Food and Water Watch, Center for Biological Diversity, MoveOn.org, California Water Impact Network (C-WIN), Environmental Protection Information Center, Butte Environmental Council oraz Physicians for Social Responsibility-Los Angeles,

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: www.alternet.org

Artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie: www.dailykos.com