Rada Gminy Grabowiec przeciw Chevronowi

Na pierwszej sesji w 2014 roku Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę XXX/186/2014
w sprawie stanowiska dotyczącego działalności firmy Chevron polegającej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu i eksploatacji gazu łupkowego.
http://grabowiec.pl/bip1/uchwaly-2010-2014/sesja-XXX/186.pdf

W dniu 17 lutego 2014r. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przybyli przedstawiciele rolników wraz z przedstawicielami organizacji i związków rolniczych z terenu Lubelszczyzny, popierających protest w Żurawlowie przeciwko działalności firmy Chevron.

Z Wojewodą Lubelską Jolantą Szołno-Koguc spotkali się sołtysi:  Żurawlowa, Szczelatyna, Hołużnego, przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, Związku Pracodawców Rolnych, Lubelskiej Izby Rolniczej w osobie Prezesa Roberta Jakubca oraz rolnicy i mieszkańcy.

Pani Wojewodzie przekazano uchwałę Rady Gminy Grabowiec, która jest wyrazem głosu społeczności zagrożonej działalnością koncernu, popieranej przez organizacje rolnicze.

Przedstawiciele protestujących po raz kolejny przedstawili powody trwającego nieprzerwanie od 03 czerwca ub. roku protestu, dowody braku woli rozwiązania problemu i obojętność organów samorządowych. Pani Wojewoda wyraziła niedowierzanie wobec przedstawionych dowodów na nękanie protestujących wieloma procesami sądowymi, z oskarżeń firmy Chevron, która w ten sposób stara się stłumić protest rolników w Żurawlowie.

źródło: Occupy Chevron (Poland)