Parlament Europejski za pełną ocena oddziaływania na środowisko poszukiwań gazu łupkowego

Campaign_fracking_germany_0Parlament Europejski przegłosował  nowelizację  europejskich przepisów dotyczących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, opowiadając się za obowiązkową  oceną projektów dotyczących niekonwencjonalnych paliw kopalnych.  Zgodnie z nowymi przepisami jakikolwiek projekt związany z wydobyciem bądź poszukiwaniem gazu łupkowego będzie podlegał pełnej ocenie oddziaływania na środowisko.

Gaz łupkowy jest rodzajem gazu naturalnego, który uwięziony jest w mocno skonsolidowanym mule i glinie. Do wydobycia gazu uwięzionego w łupkach konieczne jest zastosowanie technologii takich jak szczelinowanie.  Proces szczelinowania polega na wierceniu otworów pionowych, a następnie  horyzontalnych w celu wwiercenia się w zawierające gaz łupki.  Po to by rozszczepić skałę łupkową i uwolnić gaz, pod ziemię wtłacza się pod ogromnym ciśnieniem miliony  litrów wody,  piasku i chemikaliów.

Oddziaływanie szczelinowania na środowisko jest często drastyczne. Chemikalia z płynu używanego do szczelinowania mogą zanieczyścić lokalne wody gruntowe,  a techniki szczelinowania  przyczyniają się do powstawania miejscowych trzęsień ziemi.

Witając z zadowoleniem wyniki głosowania,  rzeczniczka ds. spraw środowiska europejskich Zielonych, Sandrine Bélier powiedziała: “Jakkolwiek nie zapobiegnie to wydawaniu pozwoleń, zapewni podstawowy standard oceny i partycypacji społecznej. Pomoże to zapobiegać forsowaniu ryzykownych projektów wydobycia gazu łupkowego, pomimo obaw o bezpieczeństwo środowiska i wbrew woli społeczeństwa”.

Lecz tymczasem walka przeciwko szczelinowaniu będzie kontynuowana w całej Unii Europejskiej.

źródło: europeangreens.eu