Nowy raport: skażenie spowodowane szczelinowaniem przyczyną chorób w Teksasie, organy nadzorcze to ignorują

19 września 2013,  Waszyngton:  Nowy Raport organizacji Earthworks opublikowany 19 września 2013 roku  pokazuje, że organy odpowiedzialne za nadzór nad  wydobyciem ropy i gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, których zadaniem jest ochrona ludności przed negatywnymi skutkami tej technologii, celowo ignorują dowody na to,  że skażenie spowodowane szczelinowaniem jest  przyczyną  poważnego pogorszenia stanu zdrowia lokalnej ludności. Raport koncentruje się na hrabstwie Karnes w Teksasie, pokazując jednocześnie, że  brak reakcji organów nadzorujących  staje się wzorcem obowiązującym  w całym kraju i jest coraz bardziej powszechny.

więcej: http://ekobuddyzm.pl/2013/09/nowy-raport-skazenie-spowodowane-szczelinowaniem-przyczyna-chorob-w-teksasie-organy-nadzorujace-to-ignoruja/