Los Angeles wprowadza zakaz wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej

labansfracking (1)

photo.ecowatch.com

Rada miasta Los Angeles uchwaliła jednogłośnie w piątek 28 lutego 2014 roku zakaz wydobycia  gazu łupkowego i ropy łupkowej przy użyciu niebezpiecznej metody szczelinowania hydraulicznego. Zakaz ma obowiązywać dopóki nie będzie całkowitej pewności,  że technologia ta jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Cztery miasta w stanie Kolorado wprowadziły podobne zakazy w listopadzie 2013 roku, a hrabstwo Mora w Nowy Meksyku, jako pierwsze wprowadziło moratorium w maju tego samego roku. Kalifornijscy ustawodawcy dążą do wprowadzenia zakazu szczelinowania na terenie całego stanu,  na podstawie obaw, że może ono zagrozić uszczuplonym przez suszę zasobom wody pitnej.  Ostatni raport organizacji Ceres pokazuje, że 96% odwiertów do szczelinowania w Kalifornii znajduje się w pobliżu terenów zagrożonych suszą  i niedoborem wody.

Udokumentowany został związek chemikaliów używanych do szczelinowania z przypadkami bezpłodności, wadami wrodzonymi i zachorowaniami na raka. Badanie Agencji Ochrony Środowiska z 2011 roku wykazało, że warstwa wodonośna w stanie Wyoming została skażona płynem do szczelinowania, z poziomem benzenu znacznie wyższym od standardu określonego przez Ustawę o Bezpieczeństwie Wody Pitnej  (Safe Water Drinking Act). Badanie Duke University z 2013 roku, w którym przepadano 141 studni z wodą do picia, wykryło metan – naturalny gaz uwalniany w trakcie procesu szczelinowania  –  w 82% z nich. Również analiza przeprowadzona w tym roku  przez Associated Press, wykazała związek pomiędzy doniesieniami  o skażeniach w Zachodniej Wirginii i Pensylwanii,  a lokalnymi projektami szczelinowania hydraulicznego.

Wiele instytucji, w tym National Oceanic and Atmospheric Administration, opublikowało badania wskazujące  na  związek pomiędzy budową nowych odwiertów, a wzrostem toksycznego zanieczyszczenia powietrza.  U.S Geological Survey  przedstawiła raport łączący trzęsienia ziemi, w tym trzęsienie o mocy 5,6 stopni  w skali Richtera w 2011 w Oklahomie, z wstrzykiwaniem zużytego płynu po szczelinowaniu. W przeszłości trzęsienia ziemi zdarzały się w tym stanie zaledwie kilka razy w roku, ich liczba wzrosła do tysiąca,  po rozpoczęciu wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę.

Badania opinii publicznej pokazują, że większość mieszkańców Kalifornii sprzeciwia się szczelinowaniu.  Od rozpoczęcia kampanii Californians Against Fracking w maju 2013 roku, ponad 200 000 Kalifornijczyków podpisało petycje do gubernatora Browna o zakaz stosowania tej technologii na terenie stanu.

źródło: thinkprogress.org, foodandwaterwatch.org