List otwarty do sekretarza generalnego NATO, Andersa Fogha Rasmussena

Anders_Fogh_Rasmussen_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_2008-230x200Jak podały niektóre europejskie media, w tym  Gazeta Wyborcza, podczas  wystąpienia w Chatham House w Londynie, jednym najważniejszych think tanków zajmujących badaniem stosunków międzynarodowych, sekretarz generalny  NATO, Anders Fogh Rasmussen powiedział:  “W ramach wyrafinowanej operacji informacyjnej i dezinformacyjnej mającej na celu utrzymanie zależności Europy od importu  rosyjskiego gazu, Rosja intensywnie angażowała się w działalność tak zwanych pozarządowych organizacji  ekologicznych  sprzeciwiających się eksploatacji gazu łupkowego”.

Wypowiedź Rasmussena spotkała się z oburzeniem organizacji i grup obywatelskich sprzeciwiających się  wydobyciu gazu łupkowego  metodą szczelinowania hydraulicznego. Ponad 120 organizacji z kilkunastu krajów wystosowało do Andersa  Fogha Rasmussena  list otwarty:

Do Pana Andersa Fogha Rasmussena, Secretarza Generalnego NATO

Do wiadomości : Pan Jean-Claude Juncker (kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej), Pan  Martin Schulz (przewodniczący Parlamentu Europejskiego), Pan  Herman van Rompuy (przewodniczący Rady Europejskiej)

 

 Europa, 20  czerwca 2014

List otwarty

W sprawie:  Pańskich komentarzy  na temat zaangażowania Rosji w działalność europejskich  organizacji  pozarządowych sprzeciwiających się szczelinowaniu

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny Rasmussenie,

My – niżej podpisani, jesteśmy  grupami obywatelskimi i  organizacjami ekologicznymi,  które są zaniepokojone szczelinowaniem i wierceniami w poszukiwaniu gazu łupkowego,  i  prowadzą kampanie przeciwko wydobyciu niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy, w Europie. Ze zdumieniem przeczytaliśmy Pana komentarze na nasz temat, opublikowane przez niektóre europejskie media: “W ramach wyrafinowanej operacji informacyjnej i dezinformacyjnej mającej na celu utrzymanie zależności Europy od importu  rosyjskiego gazu, Rosja intensywnie angażowała się w działalność tak zwanych pozarządowych  organizacji  ekologicznych  sprzeciwiających się eksploatacji gazu łupkowego”.

Takie pomówienia nie są niczym nowym, niemniej do tej pory  były to bezpodstawne,  perfidne  pogłoski.

Działalność NATO w dużej mierze zależy od  precyzyjnego pozyskiwania szczegółowych danych wywiadowczych, toteż możemy przypuszczać, iż Pańskie zdumiewające oskarżenia wobec europejskiego ruchu przeciwko szczelinowaniu poparte są  również  zdumiewającymi dowodami.  Z tego powodu,  wzywamy Pana,  jako sekretarza generalnego wpływowej regionalnej organizacji militarnej   o globalnym zasięgu, do przedstawienia dowodów potwierdzających te oskarżenia, lub publicznych przeprosin za fałszywe zarzuty.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę na fakt, że instytucje europejskiej, takie jak Komisja Europejska, opublikowały już badania, które dokumentują poważne zagrożenia związane z zastosowaniem technologii szczelinowania hydraulicznego.  Wykazują  je również prace badawcze  opublikowane przez wybitnych naukowców na całym świecie.  Czy Pan Sekretarz Generalny Rasmussen  uważa, że   wszystkie te  instytucje i jednostki są na usługach Rosji?

Jak na ironię, jak powszechnie wiadomo, wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania nie zmniejszy  zależności Europy od dostaw rosyjskiego gazu , ani  nie doprowadzi do obniżek cen gazu. Europejskie  organizacje  protestujące przeciwko szczelinowaniu podzielają  pogląd,  iż wzrost zależności   od paliw kopalnych z importu,   takich jak gaz ziemny, stanowi  powód do niepokoju. Toteż jesteśmy przekonani, że najbardziej skutecznym  sposobem na redukcję uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych jest ambitny program rozwoju odnawialnych źródeł energii i znaczące inwestycje w efektywność energetyczną. Jesteśmy otwarci na poważną  i opartą na faktach dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego.

Organizacje sprzeciwiające się  szczelinowaniu podnoszą świadomość społeczną na temat zagrożeń dla klimatu, powietrza, wody i zdrowia publicznego, które wiążą się z wydobyciem gazu łupkowego. Ruchy społeczne takie jak nasz, odgrywają kluczową rolę w podtrzymaniu debaty publicznej  na temat  europejskich polityk odnoszących się do klimatu,  ochrony środowiska  i niskoemisyjnej gospodarki.  Zasady ostrożności i   zapobiegliwości oraz   zasada “zanieczyszczający płaci”, zawarte są  w Traktacie Lizbońskim. Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są kluczowymi celami Unii Europejskiej.

Oskarżanie europejskiego ruchu przeciwko szczelinowaniu o infiltrację przez rosyjskich agentów przynosi  szkodę  uprawnionej debacie publicznej na temat zagrożeń i skutków szczelinowania, jak  również osłabia nasze demokratyczne instytucje.

Nie po raz pierwszy  spotykamy się z oskarżeniem, że jesteśmy agentami Gazpromu lub “działamy przeciwko interesowi publicznemu państwa”. Nie będziemy dłużej  tolerować szkalowania  i kryminalizacji naszej ważnej pracy.  Jeśli rzeczywiście są jakieś grupy sprzeciwiające się szczelinowaniu , które potajemnie współpracują z Rosją przeciwko interesom ludzi w Europie,  to my także chcielibyśmy wiedzieć kim one są.

Tak więc oczekujemy udowodnienia zarzutów.  Lub publicznych przeprosin.

Z poważaniem,

Kilka organizacji zaangażowanych w europejski ruch przeciwko szczelinowaniu:

 Food & Water Europe

BI lebenswertes Korbach e.V. & BI Fracking freies Hessen, Niemcy

Schaliegasvrij, Holandia

Ecologistas en Accion, Hiszpania

Heaven Or sHell, Szwecja

Les Amis de la Terre / Friends of the Earth Francja

ATTAC, Francja

Activists Without Borders

Climaxi, Belgia

Friends of the Earth Scotland

Koalice Stop HF, Czechy

Asociatia “Romania fara ei” (Romania without Them) & Miscarea de Rezistenta din

Pungesti (Pungesti Resistance Movement), Rumunia

Fracking Free Irlandia / Bruksela

–  z poparciem  Josha Foxa (Gasland), Stany Zjednoczone

Pełna lista sygnatariuszy listu i jego wersja angielska:  www.resolution-korbach.org