Europa otwiera drzwi dla gazu łupkowego

1554409_278071455678783_813383981_nBruksela, 22 stycznia 2014 r.  – Europa otwiera  drzwi dla  brudnych i niebezpiecznych niekonwencjonalnych paliw kopalnych,  brzmi  oświadczenie organizacji Friends of the Earth Europe i Food & Water Europe  wygłoszone dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej. Ostrzeżenie to wydano w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską proponowanych ram prawnych  dla krajów członkowskich dotyczących  regulacji kwestii związanych z gazem łupkowym, w których brak jest zapisu o obowiązku ochrony mieszkańców Europy przed zagrożeniami dla środowiska i zdrowia, jakie niesie ze sobą szczelinowanie hydrauliczne.

Mimo wielu wysiłków niektórych decydentów próby regulacji przemysłu szczelinowania hydraulicznego są podkopywane przez silne lobby korporacji oraz nacisk ze strony niektórych państw członkowskich zdecydowanych na “zeszczelinowanie” (fracking) swoich krajów. Propozycja [Komisji] jest słaba i nie powstrzyma niszczenia środowiska oraz społeczności lokalnych, zaprzeczając tym samym wcześniejszym zaleceniom i badaniom przeprowadzonym przez Parlament Europejski oraz Komisję Europejską. [1]

“Uregulowania prawne związane z gazem łupkowym zostały rozdarte na kawałki przez korporacje oraz rządy uparcie trzymające się paliw kopalnych”, powiedział Antoine Simon, działacz organizacji Friends of the Earth. “Niewystarczające i niezobowiązujące zalecenia i monitoring oznaczają, że szczelinowanie będzie kontynuowane bez odpowiednich przepisów i to społeczności lokalne będą tymi, które na tym ucierpią. Europa wpuszcza lisa do prowadzenia kurnika”.

Europa może spodziewać się gwałtownego wzrostu lokalnego oporu, podobnego do tego, którego byliśmy świadkami w Wielkiej Brytanii, Rumunii  i Polsce: ponad 400 lokalnych organizacji z całej Europy opublikowało w zeszłym tygodniu list, w którym wyrażono poważne zaniepokojenie niedotrzymaniem obietnic złożonych przez instytucje Unii Europejskiej w sprawie stworzenia i uchwalenia ram prawnych, które gwarantowałyby tak zwany bezpieczny i zrównoważony rozwój tego przemysłu w Europie.

“Propozycja Komisji dotycząca niekonwencjonalnych paliw kopalnych nie zawiera twardych zasad, jakich Komisja sama domagała się we własnym raporcie o ocenie oddziaływania, jakich domagał się Parlament i jakie zostały wyrażone w badaniach opinii publicznej oraz przez Międzynarodową Agencję ds. Energii (International Energy Agency)”, powiedział Geert de Cock, przedstawiciel organizacji Food & Water Europe. “Brak odwagi u przywódców Unii Europejskiej, aby przeciwstawić się naciskom ze strony przemysłu zdopinguje nas do jeszcze intensywniejszych działań w ramach    naszej kampanii na rzecz całkowitego zakazu szczelinowania”.

Według informacji zawartych w liście, napisanym przez Stałe Przedstawicielstwo Wielkiej Brytanii, a uzyskanym przez Friends of the Earth, wiodącą rolę w podkopywaniu prawodawstwa związanego z gazem łupkowym odegrały Wielka Brytania, Polska i Rumunia, z dużym wsparciem ze strony José Manuela Barroso, razem z takimi sojusznikami jak Węgry, Litwa, Republika Czeska i Słowacja.

“Poprzednie doświadczenia, każde badanie opinii publicznej, przeprowadzone badania naukowe i wszystkie postanowienia wskazywały na potrzebę surowych przepisów”, kontynuował Simon. “Zamiast tego, powtarzamy społeczne i środowiskowe błędy popełnione w całej Ameryce. Wieś Pungeşti w Rumunii przedstawia ponury przykład przyszłości rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Europie – gdzie lokalne społeczności  stają się ostatnią linią obrony przeciwko brudnym i niebezpiecznym paliwom kopalnym”.

W przyszłym miesiącu członkowie Parlamentu Europejskiego wezmą udział w ostatnim głosowaniu nad zmianami dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia w związku z wydobyciem wszystkich paliw kopalnych, w formie rewizji dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Szczelinowanie hydrauliczne pozostaje wyłączone z obowiązku przygotowania oceny oddziaływania na środowisko, po usunięciu go z tekstu przez Radę Europejską. Ocena oddziaływania na środowisko przy projektach związanych z  poszukiwaniem  i wydobyciem gazu łupkowego będzie wykonywana przez państwa członkowskie tylko dobrowolnie i niektóre kraje już ogłosiły, że nie skorzystają z tej możliwości.

Organizacje Friends of the Earth Europe i Food & Water Europe prowadzą kampanię przeciwko wydobyciu niekonwencjonalnych paliw kopalnych, łącznie z gazem łupkowym. Wydobycie niekonwencjonalnego gazu i ropy stanowi znaczące zagrożenie dla klimatu, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. Zamknie ono Europę w obrębie korzystania z paliw kopalnych, zagrozi osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zapobiegnie inwestycjom w prawdziwe rozwiązania – takie jak rozwój odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym oraz projekty mające na celu oszczędzanie energii.

Dzisiaj Komisja Europejska przedstawiła także swoje plany rozwiązania problemów związanych ze zmianą klimatu do roku 2030. Propozycja lekceważy wyniki badań naukowych  i nie przedstawia żadnych ambitnych, obowiązkowych wartości docelowych, koniecznych dla uniknięcia katastrofalnych poziomów globalnego ocieplenia.

Tłumaczenie: Anna Kowalczyk 

[1] Raporty z badań przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej:

źródło: Friends of the Earth Europe 

zobacz także:

List otwarty do instytucji UE ws. wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej oraz transatlantyckich umów o wolnym handlu