Category Archives: Video

“Frack Democracy” – film dokumentalny Lecha Kowalskiego

the-greens-enGaz łupkowy nie jest już  w Europie jedynie przedmiotem dyskusji.   Jego eksploracja  jest w toku w kilku krajach europejskich, a ogromne obszary zostały przeznaczone na potencjalne szczelinowanie (technologia stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego – przyp.red.).

Film Lecha Kowalskiego pokazuje realia poszukiwań gazu niekonwencjonalnego w trzech społecznościach – w Żurawlowie w Polsce; Balcome w Wielkiej Brytanii i Pungesti w Rumunii. Gdy międzynarodowe przedsiębiorstwa narzucają swoje plany lokalnym społecznościom, demokracja stoi pod znakiem zapytania, a media często nie informują o sprzeciwie wobec szczelinowania.

Film przedstawia rzeczywistość na samym dole   i opowiada historię wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych z perspektywy ludzi, którzy narażeni są na największe straty.

źródło: www.greens-efa.eu

Film można obejrzeć tutaj: http://www.greens-efa.eu/frack-democracy-12325.html  (wersja angielska)http://www.greens-efa.eu/lech-kowalski-frack-democracy-12436.html  (wersja polska)

zobacz także: Żurawlów: apel do społeczeństwa

Gaz łupkowy: Typowe 5 minut na wiejskiej drodze w rolniczej Pensylwanii – video

Typowe pięć minut w rolniczej Pensylwanii odkąd rozpoczęło się wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. A  mówili, że nawet nie zauważymy , że tam są.

“Tak wyglądała nasza mała górska droga w czasie największego nasilenia tego terroryzmu.  Działo się to 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Hałas przekraczał zazwyczaj 100 decybeli. Smród przyprawiał o mdłości. W domu nosiliśmy zatyczki do uszu. Zdiagnozowano u mnie ubytek słuchu.  To tylko  drobna cząstka tego, co wycierpicie wy i wasze rodziny!!!”

John LaRose Pensylwania

 

Owacja na stojąco dla reżysera Lecha Kowalskiego i rolnika z Żurawlowa po projekcji “Drill, baby, drill” w Balcombe w Anglii

Jak podaje angielski dziennik Mid Sussex Times, w poniedziałkowy wieczór 15 lipca w Balcombe Victory Hall w Balcombe w Anglii odbył się pokaz filmu Lecha Kowalskiego “Drill, baby, drill” zorganizowany przez europosła Partii Zielonych Keitha Taylora. W wydarzeniu wziął udział reżyser filmu oraz polski rolnik Emil Jabłoński, którego walka przeciwko gigantowi naftowemu Chevron w Polsce ukazana jest w filmie. Taylor organizuje projekcje filmu “Drill, baby, drill” również w innych miejscach południowo-wschodniej Anglii, w ramach kampanii Partii Zielonych.

Po projekcji publiczność wzięła udział w 40-minutowej dyskusji, w trakcie której Jabłoński i Kowalski otrzymali owację na stojąco i huczne oklaski.

Tylko jedna osoba wypowiadała się przychylnie na temat gazu łupkowego, mówiąc, że jest to konieczne rozwiązanie i droga do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłym pokoleniom. Zdaniem tego mężczyzny, wydobycie gazu łupkowego zapewni Wielkiej Brytanii tak bardzo potrzebną energię i pomoże setkom tysięcy rodzin, które już teraz stoją w obliczu ubóstwa energetycznego. Jego stwierdzenie, że “zielone” źródła energii są w dużym stopniu dotowane z kieszeni podatników, spotkało się z ripostą, że tak samo jest z energią nuklearną i paliwami kopalnymi.

Taylor zachęcał uczestników spotkania do “mobilizacji”. Powiedział: “Działajcie, podejmujcie bezpośrednie działania i naciskajcie na swoich polityków. Zróbcie z tego sprawę polityczną: to jest to, co oni rozumieją.”

Aktywistka z Balcombe, Katy Dunne stwierdziła: “Możemy to zatrzymać. Społeczności mogą się zjednoczyć i zatrzymać to.”  Powiedziała, że jeśli koncern Cuadrilla przybędzie do Balcombe z wieżami wiertniczymi, będą apele o podjęcie akcji bezpośrednich.

Ludzie wpisali się na telefoniczną listę alarmową i podpisali petycję, a jeden z mężczyzn zasugerował, że mieszkańcy Balcombe i sąsiadujących miejscowości mogliby zablokować dojazd do działki Cuadrilla setkami samochodów.

W oświadczeniu wydanym przez biuro eurodeputowanego Taylora, Emil Jabłoński, 49-letni ojciec trojga dzieci, powiedział: “Bardzo się cieszę z przyjazdu do Zjednoczonego Królestwa i spotkania aktywistów toczących walkę o tę samą sprawę. (…) W Polsce jesteśmy zaangażowani w długą batalię przeciwko korporacji Chevron, która uparła się, aby wiercić na terenie naszej społeczności. Nie zamierzamy się poddawać i będziemy walczyć dopóki Chevron nie zostawi nas w spokoju i jesteśmy dumni, że działamy ramię w ramię z aktywistami ze Zjednoczonego Królestwa, którzy walczą z wydobyciem gazu łupkowego w swoich rodzinnych miastach.”

na podstawie: Mid Sussex Times

W dziesięć dni po projekcji filmu “Drill, baby, drill” na wieść o planach rozpoczęcia odwiertu przez firmę Cuadrilla, w Balcombe rozpoczął się protest. Poniżej film z tego protestu, w tym materiał filmowy z pokazu filmu “Drill, baby, drill” z 15 lipca. (od ok. 4.24)

Strona kampanii przeciwko wydobyciu gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii: FRACK OFF – Extreme Energy Action Network

Strona rolników protestujacych w Żurawlowie: Occupy Chevron (Poland)

Podpisz petycję o wprowadzenie moratorium na wydobycie gazu z łupków: Obywatele Kontrolują – Petycja

Solidarni z Żurawlowem – 15 lipca w Warszawie

Z inicjatywy Fundacji Strefa Zieleni, reprezentującej ruch ‘Złupieni.pl’,  oraz Zielonych, kilkadziesiąt osób zebrało się w poniedziałek 15.07 przed Ministerstwem Środowiska by wziąć udział w pikiecie solidarnościowej z trwającym już 7 tygodni protestem w Żurawlowie. Z Żurawlowa przyjechała liczna reprezentacja rolników skrupulatnie monitorujących wszystkie poczynania firmy Chevron pragnącej poszukiwać na ich terenie gazu łupkowego. Rolnicy dyżurują 24/24 i śledzą wszelkie poczynania firmy Chevron, aby zapobiegać  łamaniu prawa i permanentnemu nieprzestrzeganiu procedur administracyjnych przez firmę Chevron.

Fundacja Strefa Zieleni przekazała do Ministerstwa kolejny wniosek o cofnięcie koncesji firmy Chevron na poszukiwanie gazu łupkowego (pierwszy taki wniosek złożyli niedawno sołtysi czterech miejscowości gminy Grabowiec). Protestujący przekazali również wodę ze studni w Rogowie, zanieczyszczoną po badaniach sejsmicznych w 2011 r. i niezdatną do picia do dziś. Sześć osób spośród zgromadzonych – czwórka mieszkańców Żurawlowa, przewodnicząca partii Zieloni Agnieszka Grzybek i prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni Ewa Sufin-Jacquemart się spotkało się z v-ce Ministrem Środowiska Piotrem Woźniakiem, pełniącym również funkcję Głównego Geologa Kraju. Podczas trwającego półtorej godziny spotkania niestety nie padła ze strony rządowej żadna deklaracja, ani żadna propozycja rozwiązania konfliktu. Minister Woźniak zachęcił jedynie rolników z Żurawlowa do dalszego pilnowania przestrzegania prawa przez firmę Chevron. Minister stwierdził ponadto, że Ministerstwo Środowiska “nie decyduje” w sprawie koncesji wydobywczych, gdyż to wójtowie wydają decyzje środowiskowe, a Ministerstwo Środowiska “tylko podpisuje” koncesję, gdy wszystkie dokumenty są poprawne.  Niedawna zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra Środowiska, która zlikwidowała podstawę prawną, na podstawie której wójtowie mogli żądać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zdaniem ministra Woźniaka miała na celu zdjąć z wójtów obowiązek, do którego nie mieli kompetencji. Agnieszka Grzybek, powołując sie na głosowanie sprzed kilku dni w Komisji ds. środowiska  Parlamentu Europejskiego nakazujące obowiązkowe przeprowadzenie OOŚ na każdym etapie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, podkreśliła, że UE dąży do zaostrzenia zabezpieczeń środowiskowych przy wydobywaniu gazu z łupków ze względu na bardzo duże i nieodwracalne zagrożenia, i stwierdziła, że nasze Ministerstwo Środowiska powinno też iść tą drogą, broniąc środowiska, w interesie swoich obywateli i tych i przyszłych pokoleń Polaków. Minister Wożniak odpowiedział, że “to jest Pani zdanie, a my mamy inne”.

Ponadto Minister Woźniak stwierdził, że wydawanie koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego z zastosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego na Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych nie jest sprzeczne z prawem wodnym, a firmy realizujące odwierty na pewno nie dopuszczą do żadnych przecieków, gdyż jest to sprzeczne z ich interesem ekonomicznym –  w razie przecieku występuje obniżone ciśnienie  gazu i zmniejsza się wydajność produkcji.  Powiedział też, że zdementuje informację podawaną w mediach, jakoby wszystkie wykonane do tej pory odwierty były wykonane wadliwie: jakość cementu jest niewystarczająca dla tak głębokich odwiertów, co powoduje jego pękanie przy szczelinowaniu. Minister nie ustosunkował się do faktu, że koncesje zostały wydane na najlepszych terenach rolniczych w kraju i  że przeznaczenie takich terenów pod działalność górniczo-przemysłową jest marnotrawstwem i wiąże się z wielką stratą ekonomiczną dla regionu i dla kraju, spowodowaną  utratą dużej części zdrowej żywności produkowanej w Polsce, którą będziemy musieli, zamiast ją eksportować, importować ją z zagranicy.

Czteroosobowa delegacja mieszkańców Żurawlowa udała się też na spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeuszem Nalewajkiem. Wyraził on zdziwienie, że wydane koncesje  obejmują tak żyzne tereny. Zobowiązał się do przekazania tych informacji Ministrowi Rolnictwa,  Stanisławowi Kalembie.

Po południu pikietujący przenieśli się do Łazienek Królewskich, by przekazać swoje stanowisko Ministrom Środowiska Polski, Francji i Niemiec, którzy organizowali wspólną konferencję prasową po spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego. Do stojących przed wejściem do Pałacu na wodzie wyszedł minister Marcin Korolec. Następnie protest przeniósł się pod Pałac Myśliwski, gdzie ministrowie spożywali lunch. Wychodzącego ministra ds. środowiska Francji Philippe?a Martin powitano adresowaną do niego po francusku prośbą o wywieranie presji na rząd polski, aby uznał, za prezydentem Francji François Hollandem i za premierem Francji Jean-Marc’iem Ayrault, niekwestionowalne zagrożenia dla środowiska i dla ludzi związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego i prawo społeczności lokalnych do decydowania o ich losie.

W ciągu dnia na ulicach Warszawy i w okolicach Parku Łazienkowskiego rozdano kilkaset ulotek na temat protestu w Żurawlowie, informujących m.in., że koncesje wydane firmie Chevron leżą na trzech największych udokumentowanych zbiornikach wód podziemnych w Polsce i na najlepszych glebach, czarnoziemach, stanowiących zaledwie 1% ziem uprawnych w Polsce.

źródło: strefazieleni.org

Reportaż Niezależnej Telewizji NTV: Pikieta “Solidarni z Żurawlowem” – 17.07.2013

Strona protestujących rolników: Occupy Chevron (Poland)