Australia: 44% szybów gazowych przecieka

Badanie  pola gazowego w Queensland w Australii  wykazało, że 44% szybów przecieka.  Raport z badania stanowi następny dowód wskazujący na to, że odwierty gazowe prowadzą nieuchronnie do skażenia wody, ponieważ gaz ucieka z otworów wiertniczych.

W czasie badania przeprowadzonego na polu Tara w Queensland przepadano 56 szybów: w 26 stwierdzono wycieki.

Tara jest polem wydobycia metanu w pokładzie węgla (Coal Bed Methane –  CBM.) CBM używa technik podobnych do szczelinowania hydraulicznego, lecz w pokładach węgla, a nie znajdujących się głębiej  skał łupkowych. Zajmująca się tego rodzaju działalnością w Australii, firma Dart Energy wystąpiła właśnie o pozwolenie  na wykonanie na trzeciego  odwiertu w pobliżu Airth w Szkocji.

Australia nie jest jedynym krajem w którym stwierdzono wycieki z odwiertów.  Kanadyjscy badacze wykryli 17 600 przeciekających szybów naftowych i gazowych w całym kraju. Watson i Bachu (Society of Petroleum Enginneers SPE 106817  –  2009) zbadali 352 000 odwiertów naftowych i gazowych, i w 5%  stwierdzili gaz lub ropę na zewnątrz otworu wiertniczego.

W roku 2003  przedsiębiorstwo Gas Service Company Slumberger  ujawniło, że 60% szybów gazowych na morzu przecieka w ciągu 30 lat od rozpoczęcia eksploatacji.

W 1992 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) szacowała, że przeciekało 200,000 z 1,2 miliona opuszczonych studni w USA, z tego 16,7% w stopniu awaryjnym.

Nic więc dziwnego, że zarówno Duke University, jak EPA ustaliły związek pomiędzy poziomem  stężenia  gazu w wodzie, a odległością od miejsc w których odbywa się szczelinowanie.

Przemysł i jego apologeci lubią powtarzać, że surowe przepisy stanowią gwarancję, że szyby nie będą przeciekać. Jednakże w obliczu dowodów na to, że setki tysięcy szybów na całym świecie w chwili obecnej przeciekają trudno tym zapewnieniom zaufać.

źródło: gasdrillinginbalcombe.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *