W.Brytania. Lokalne władze zablokowały odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego

Nadzieje brytyjskiego rządu na uruchomienie wydobycia gazu ze złóż łupkowych natrafiły na poważną przeszkodę po tym, jak władze hrabstwa Lancashire odrzuciły trzeci już wniosek firmy Cuadrilla o pozwolenie na wykonanie odwiertu ze szczelinowaniem hydraulicznym.

Cuadrilla jest obecnie jedyną firmą aktywnie starającą się o pozwolenia na wykonanie odwiertów poszukiwawczych w północno-zachodniej Anglii po tym, jak brytyjski rząd zaostrzył regulacje dotyczące wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego.

więcej:  W.Brytania. Lokalne władze zablokowały odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego – Serwis informacyjny.

Komisja Europejska zwraca się do Polski o zagwarantowanie zgodności prowadzenia odwiertów z normami UE

Bruksela, 26 lutego 2015 –  komunikat prasowy:  Komisja Europejska zwraca się do Polski o zagwarantowanie, by wszystkie działania w ramach odwiertów poszukiwawczych  (gazu łupkowego – przyp.red.) były prowadzone z uwzględnieniem norm UE.

Zgodnie z polskim prawem odwierty poszukiwawcze na głębokości do 5 tys. metrów nie wymagają wcześniejszego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawo UE wymaga jednak, aby wszystkie projekty, które mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, ze względu na swój charakter, rozmiar lub lokalizację, były oceniane przed realizacją, zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Takie wyłączenie z zakresu stosowania odnośnych przepisów unijnych jest sprzeczne z prawem UE, jak niedawno powtórzył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu wydanym w dniu 11 lutego. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie w lipcu 2014 r., ale jako że niedociągnięcia nie zostały jeszcze wyeliminowane, przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu państwo członkowskie nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

źródło: europa.eu

Szkocja wprowadza moratorium na wiercenia w łupkach

W środę szkocki minister energii Fergus Ewing ogłosił w parlamencie Szkocji, że wprowadza moratorium na poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy naftowej, także z łupków.

Ewing zapowiedział, że moratorium będzie obowiązywać do czasu zbadania, jaki wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ma eksploatacja złóż w łupkach. Do tej pory w Szkocji nie prowadzono poszukiwań złóż gazu w łupkach, ale część analityków oceniała, że w szkockich łupkach może być do 80 bln m sześc. gazu, co na 30 lat zaspokoiłoby zapotrzebowanie Wielkiej Brytanii.


wiecej:  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17326883,Szkocja_wprowadza_moratorium_na_wiercenia_w_lupkach.html#ixzz3Qhc1ek1N

Porażka łupków w Polsce? Chevron wycofuje się z naszego kraju

Chevron, międzynarodowa spółka prowadząca prace poszukiwawcze w złożach łupkowych w południowo-wschodniej Polsce, zrezygnuje z dalszych prób wydobycia w naszym kraju. Informację potwierdziła w rozmowie z Money.pl amerykańska firma.

wiecej:  Porażka łupków w Polsce? Chevron wycofuje się z naszego kraju – Money.pl.

Brytyjscy posłowie przeciwko łupkom

Jak podaje serwis biztok.pl:  “Jedna z ważnych komisji poselskich brytyjskiej Izby Gmin wezwała do moratorium na wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania. Komisja Przeglądowa do spraw Środowiska uważa, że zgoda na szczelinowanie może zniweczyć starania o przejście z paliw kopalnych na inne nośniki energii”.

Raport Komisji ponadto “zwraca uwagę na ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powietrza oraz negatywny wpływ szczelinowania na zdrowie społeczeństwa”.

 

więcej:  Brytyjscy posłowie przeciwko łupkom – Biztok.

zobacz także: Czołowe brytyjskie organizacje ekologiczne apelują o zaostrzenie przepisów regulujących poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego

Czy w Wadowicach są złoża gazu łupkowego? Naukowcy to zbadają

Dwa lata temu głośno się zrobiło o szeroko zakrojonej akcji skanowania ziemi na terenie powiatów wadowickiego i suskiego w celu poszukiwania złóż gazu łupkowego. Sprawa przycichła aż do teraz. Poszukiwacze gazu wracają do Wadowic.

wiecej:  Czy w Wadowicach są złoża gazu łupkowego? Naukowcy to zbadają – wadowice24.pl.

Gmina Stężyca nie chce zysków z gazu łupkowego

Wójt Stężycy jako pierwszy w regionie oficjalnie wyraził negatywne stanowisko w sprawie wydobyciu gazu łupkowego na terenie jego gminy. – Będziemy się bronić na tyle, na ile prawo na to pozwoli – deklaruje Tomasz Brzoskowski, zapowiadając negatywną opinię w sprawie budowy wiertni, rezolucję Rady Gminy oraz wniosek do premiera w sprawie prawa górniczego.

więcej:  Gmina Stężyca nie chce zysków z gazu łupkowego – Dziennikbaltycki.pl.

Chevron na Roztoczu: mają koncesję, ale nie powiercą?

Mimo, że koncern uzyskał przedłużenie obowiązującej na Roztoczu koncesji na poszukiwania gazu łupkowego, wiercić tu raczej nie będzie. Powód? Teren obowiązującej koncesji to w większości obszar chroniony na którym – zgodnie z zapisami w dokumencie – obowiązuje zakaz wykonywania otworów wiertniczych.

Chevron na Roztoczu: mają koncesję, ale nie powiercą? – Zamość – Naszemiasto.pl.

Mieszkańcy gminy Smołdzino boją się gazu łupkowego

Nie po to wyprowadziliśmy się na wieś na granicy parku narodowego, aby teraz planowano tutaj wydobycie gazu łupkowego – mówi Izabela Smagoń z Żelaza. Jak twierdzi, firma poszukiwawcza rozpoczęła już roboty. Wieś Żelazo leży w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego.

więcej:  Mieszkańcy gminy Smołdzino boją się gazu łupkowego – GP24.pl.